Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

12.3.2019 jsem ukončila pracovní poměr dohodou ve společnosti Stebal. 29.4.2019 mi přišla výplatní páska za březen 2019, ve které je vidět, že mi bylo vyplaceno pouze 6 627 Kč a 6 500Kč je vypsáno jako "záloha, " kterou jsem nikdy nepřevzala. Po zavolání vedoucímu v práci mi bylo řečeno, že se jedná o nějakou škodnou událost, kde nebyly vráceny palety na místo naložení a proto mi bylo strhnuto 6 500 Kč.

O žádné takové události nevím, nikdo mě o ničem nekontaktoval, nepřišel mi email ani dopis ohledně něčeho takového a o tom, že mi budou ze mzdy něco strhávat. Na internetu jsem se dočetla, že v tomto případě musím podepsat nějakou dohodu se zaměstnavatelem. Nerozumím, jak je možné mi to napsat jako zálohu a nekontaktovat mě. Samozřejmě na mě v práci mají telefonní číslo i email. Dále mám sjednané pojištění majetku a odpovědnosti již přes 2 roky, tudíž kdyby mě ohledně tohoto kontaktovali, použila bych tuto pojistku s odpovědností 10%. Prosím o informaci, zda firma jednala správně a v právu nebo zda je to porušení práva a mám se obrátit na inspektorát práce.
Děkuji, Ivana

 

ODPOVĚĎ:
Dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli lze podle právních přepisů řešit několika způsoby. Zaměstnavatelé nejčastěji využívají tzv. jednostranné započtení, které je v souladu s občanským zákoníkem. Musí však být dodržen správný postup. Chyba, které se dopustil Váš zaměstnavatel spočívá v tom, že Vám započtení neohlásil. Započtení se stane účinným ve chvíli, kdy je druhé straně doručeno oznámení o započtení, co ve Vašem případě nenastalo (fakt, že jste se o započtení dozvěděla z výplatní pásky, není dostačující).
Zároveň je třeba dodržet limit uvedený v § 144a odst. 4 zákoníku práce, podle něhož započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu smí být provedeno jen za podmínek stanovených v úpravě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řádu.
Měl tedy být proveden výpočet jako v případě srážek ze mzdy.
Váš zaměstnavatel se tak pravděpodobně dopustil přestupku spočívajícím v nevyplacení části mzdy. V takové situaci je možné obrátit se na místně příslušná inspektorát práce  www.suip.cz