Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

23.5.2019 jsem od zaměstnavatele obdržel doporučený dopis, ve věci náhrady škody, kterou jsem způsobil na svém pracovišti poslední den těsně před odchodem z pracoviště. V závěru dopisu mi zaměstnavatel sděluje, že očekává moji odpověď nejpozději do 7.6.2019. Na to, abych shromáždil fakta k svému vyjádření potřebuji delší dobu, než je výše zmíněné datum. Dotaz: Jaká je nejzazší lhůta pro moji písemnou odpověď?   Děkuji, Bivoj

ODPOVĚĎ:
Právní předpis nestanoví lhůty pro vyjádření zaměstnance na výzvu zaměstnavatele. Termín proto není relevantní. Bylo by však vhodné kontaktovat zaměstnavatele a informovat ho, že potřebujete pro shromáždění podkladů delší dobu a domluvit se na novém, termínu.