Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracovala jsem v obchodě od 07/18 do 15.8.2018 společně se 6 prodavačkami, máme společnou hmotnou zodpovědnost. Při mém nástupu do práce se do vedoucí pozice dostala bývalá prodavačka, byla tedy provedena inventura. Během těch dvou měsíců se tam vystřídali brigádníci a i prodavačky.

Bohužel jsem byla v tíživé situaci a několikrát jsem na pokladnu narazila zboží, co si zákazník kupoval a i zaplatil a pokud si nepočkal na účet, tak jsem následně rozpracovaný účet zrušila a peníze si ponechala. V účetním systému lze dohledat, které položky byly všechny takhle zrušeny. Vedoucí si mého jednání i s jednou prodavačkou všimly a delší dobu čekaly na výplatní den a nařídila inventuru. Vyčíslená inventura byla na cca 40.000 Kč. Tedy místo výplaty po podepsání výplatní pásky, cca 22.000 Kč mi do obálky vedení vložilo účet s položkami (část manka) v této hodnotě, plus jsem musela donést a hned zaplatit dalších 12.000 Kč, a dalších 7.000 Kč si vezmou za odpracované dny v srpnu. Tedy na mě hodily úplně celé manko. Donutili mě podepsat asi tu inventuru a napsat tam, že zbylou částku 19.155 Kč uhradím do následujícího dne. Takže jsem místo výplaty odcházela z ultimátem a dluhem, který jsem pod výhrůžkou, že to dají jinak na Policii ČR k vyšetření (jsem v podmínce) raději nejdřív celé uhradila. Prosím o radu, jestli se dá nějak bránit, vím že to byla blbost, ale takovou škodu já v celkové výši opravdu nemám na svědomí. Navíc další zboží co dělají těch 19.000 Kč mi ani dosud nedoložili. Je možnost i po mém zaplacení zpětně napadnout částku? Přece mi každou položku musí dokázat (při časovém srovnání kamer a času mínus položky lze škodu přesně vypočítat) o mém jednání věděla vedoucí dlouho i s prodavačkou, i že trestní rejstřík nemám čistý a je zřejmé, že toho využily. Dluh jsem zaplatila celý, aby věděli, že se tomu nechci vyhnout. Ale nechci platit to, čím se obohatily ony. Jaké možnosti bych měla u soudu, s podmínkou za drobnou krádež v podmínce, která je pro mě již uzavřenou minulostí. Nemůže mi to spíš uškodit, jakože by to pro mě znamenalo v lepším případě vrácení části peněz, ale zároveň by jsem i přes to, že jsem vše uhradila na sebe upozornila, a znamenalo by to pro mě třeba trestný čin, i když je vše zaplacené.

ODPOVĚĎ:
Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek (manko) vzniklý na těchto hodnotách, přičemž se předpokládá zavinění zaměstnance. To znamená, že zaměstnavatel je povinen pouze prokázat, že došlo ke škodě (manku), v jaké výši, a že byla se zaměstnancem uzavřena písemná dohoda o odpovědnosti. Naopak nemusí prokazovat, že zaměstnanec celé manko zavinil (nemusí prokazovat, že došlo z Vaší strany ke krácení u jednotlivých položek). Naopak zaměstnanec je povinen prokázat, že část nebo celé manko nezpůsobil on. Pokud tedy zaměstnanec tvrdí, že manko nezpůsobil (celé či jeho část), musí to prokázat.
Další věcí je to, co jste po zjištění podepsala za dokumenty zaměstnavateli (co přesně je jejich obsahem). Lze totiž očekávat, že obsahují i prohlášení, že jste celé manko způsobila Vy.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání manka po zaměstnanci a dokázání, dokazování kdo způsobil manko