Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Jako zaměstnanec jsem obdržel notebook - hodnota přes 50.000 Kč. Podepsal jsem protokol o převzetí, ne však o převzetí hmotné odpovědnosti. Notebook mi byl 7/2016 odcizen v zahraničí ze zamčeného automobilu (na dovolené, na notebooku jsem i v době dovolené plnil pracovní povinosti). Vše bylo tehdy nahlášeno místní policii.

Po návratu nahlášeno zaměstnavateli s doložením požadovaných dokumentů. Zaměstnání bylo ukončeno rozvázáním pracovního poměru 02/2017. Přes dva roky se nic nedělo a nyní 8/2018 zaměstnavatel požaduje náhradu části škody za odcizený notebook (cca 16.000 Kč). Má na to právní nárok? Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Jarmil

ODPOVĚĎ:
Podle § 250 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Základní podmínky pro vznik odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli jsou:
- musí dojít k porušení pracovních povinností zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
- musí skutečně dojít ke vzniku škody,
- mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost a
- jednání zaměstnance musí být zaviněné.
Pokud jsou tyto podmínky naplněny, odpovědnost za škodu vzniká i bez uzavření dohody o hmotné odpovědnosti. Povinnost k náhradě škody, resp. výše náhrady škody je v takovém případě limitována.
¨Zákoník práce neuvádí speciální lhůty pro zánik odpovědnosti. Je proto nutné využít obecné promlčecí lhůty uvedené v občanském zákoníku, která je 3 roky.
Pokud byly naplněny podmínky vzniku odpovědnosti za škodu a od události uplynuly dva roky, může zaměstnavatel nárokovat náhradu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Do jaké míry odpovídá zaměstnanec za škodu způsobenou zaměstnavateli za odloženou, odcizenou, ukradenou věc (notebook v zamčeném autě, automobilu, vozidle zaměstnavatele)?