Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně povinnosti zaměstnance k náhradě škody. Jsem zaměstnána od 8/2017 na DPČ u soukromé firmy zabývající se poradenstvím v oblasti dotací. V současné době vznikl u klienta, kterému zpracovávám vyúčtování dotace problém v krácení dotace cca 300.000 Kč. Klient chce tuto částku nárokovat u mého zaměstnavatele, který bude s největší pravděpodobností chcít nahradit škodu po mě.

Vztahuje se na mě, jako zaměstnance pracujícího na DPČ, §257 odst. 2 zákoníku práce? Tedy že po mě může zaměstnavatel požadovat náhradu škody rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku? Vzhledem k tomu, že pracuji na DPČ, moje mzda se vyplácí dle odpracovaných hodin, měsíční odměna je tedy pokaždé jiná, průměrně ale cca 6 tis. Kč měsíčně. Zároveň mám uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu s limitem pojistného plnění 120 tis. Kč a spoluúčastí 10%. Lze potom takovouto škodu uplatnit u pojišťovny na základě tohoto pojištění? A jakou výši škody po mě může zaměstnavatel požadovat?
Děkuji, Emilie

 

ODPOVĚĎ:
Otázku náhrady škody způsobenou zaměstnancem upravuje ustanovení § 250 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, v platném znění. Mluví se zde vždy o zaměstnanci a zaměstnavateli, za zaměstnance je považována i fyzická osoba, která má se zaměstnavatelem uzavřenu dohodu o provedení práce. Ani ustanovení § 77 ZP oblast náhrady škody při dohodách o provedení práce nevylučuje.
V tomto případě tedy odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce, rozsah náhrady škody je stanoven v § 257 odst. 2 zákoníku práce: „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. “
Škodu lze u pojišťovny uplatnit, právě pro takové případy je pojistka uzavírána. Záleží však na konkrétním znění Vaší pojistné smlouvy a na případných výlukách.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zaměstnanec na DPČ způsobil škodu - maximální vymahatelná částka
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.