Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Žiji v Argentině (mám zde trvalou rezidenci), ale ani v České Republice jsem se z trvalého pobytu neodhlásila. Občanství mam české. Mám možnost pracovat zde v Argentině pro českou firmu, která má však obavy, jaké vícenáklady a povinnosti by pro ní z tohoto svazku plynuly. A zároveň bych já ráda věděla, co z toho vyplývá i pro mě. Např. :

1. Povinnost zaměstnavatele vyplácet mi diety: Smlouva, která by se mnou byla uzavřena by byla na dobu neurčitou a zaměstnavatel by mě nevysílal do zahraničí, ale Argentina by byla ve smlouvě uvedena jako místo výkonu zaměstnání. V tomto případě zaměstnavateli nevzniká povinnost platit mi cestovní náhrady, je to tak? Je tento způsob nějak časově omezen?
2. Sociální zabezpečení. ČR a Argentina spolu nemají uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Co z toho vyplývá jak pro zaměstnavatele, tak pro mě?
V mém případě uvádím, že si zde v Argentině již teď platím a nadále chci platit soukromé zdravotní pojištění z vlastních fondů. To, že by mi v České Republice plynulo sociální pojištění bych uvítala, toto zaměstnání by se mi tak započítávalo do odpracovaných let na důchod (současná zaměstnání argentinskými společnostmi se mi samozřejmě nezapočítávají).
3. Daň z příjmu. Stejně jako v případě sociálního zabezpečení, z toho co jsem byla schopna dohledat na stránce MF, neexistuje mezi ČR a Argentinou smlouva o zamezení dvojího zdanění. Co z toho plyne, v tomto případě pro mě?
Toto jsou pouze některé z otázek, které mě nebo mého potencionálního zaměstnance napadly. Pokud je potřeba vzít v potaz ještě další věci, prosím o informaci a radu ohledně stávající otázek. Děkuji za pomoc. Irma.

 

ODPOVĚĎ:
1. Pokud budete vyslána zaměstnavatelem k výkonu práce mimo pravidelné pracoviště sjednané v pracovní smlouvě, je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout cestovní náhrady. Z hlediska zahraničních pracovních cest, pokud je pravidelným pracovištěm ve smlouvě uvedena Argentina, potom Vám náleží cestovní náhrady pokud budete cestovat za účelem výkonu práce mimo Argentinu. V případě samotného sjednáného místa výkonu práce v Argentině, nevzniká zaměstnavateli povinnost platit Vám cestovní náhrady z titulu zahraniční cesty ČR do Argentiny. Samotné časové omezení je dáno platností aktuálního znění pracovní smlouvy.
2. Váš zaměstnavatel je povinen z Vaší mzdy odvádět v ČR pojistné na sociální zabezpečení. V ČR budete důchodově pojištěna z titulu práce pro českou firmu a toto zaměstnání se Vám započítává do odpracovaných let.
Když dlouhodobě žijete v cizině a pokud jste tam také zdravotně pojištěna a učinila jste u Vaší zdravotní pojišťovny v České republice o této skutečnosti písemné prohlášení, potom nejste po dobu pobytu v cizině, kde si platíte zdravotní pojičtění, povinna platit zdravotní pojištění v ČR a jste po tuto dobu ze zdravotního pojištění v ČR vyňata, potom by za Vás zaměstnavatel v ČR neměl ze mzdy platit pojistné na zdravotní pojištění.
3. Pokud dlouhodobě pobýváte v Argentině, potom nejste daňovou rezidentkou ČR a máte k ČR daňovou povinnost pouze k příjmům ze zdrojů pocházejících z České republiky. To znamená, že zaměstnavatel v České republice bude z Vašeho příjmu odvádět zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Příjmy ze zdrojů v Argentině u Vás jako nerezidentka nepodléhají zdanění v ČR. Ovšem se nemohu vyjádřit k argentinským daňovým zákonům, zda nebudete v Argentině muset přiznat a zdanit příjmy pocházející ze zdrojů z České republiky, v tomto Vám doporučuji informovat se u argentinských úřadů.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.