Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Já a tři další kolegyně z práce, jsme se po pracovní době domluvily, že se dne 13.12.2020 sejdeme v restauraci a večeří oslavíme zakončení roku. Naše zaměstnavatelka nám teď vyhrožuje tím, že pokud bychom onemocněly, tak jí budeme hradit ušlý zisk a dále, že nám za toto jednání vezme v tomto měsíci odměny. Ráda bych se proto zeptala, zda má na něco takového právo. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel nemůže jakkoli zaměstnance trestat za chování, k němuž dochází mimo pracovní dobu a mimo pracoviště. Onemocnění zaměstnance je zákonem uznaná překážka v práci bez ohledu na důvod vzniku této pracovní neschopnosti a zaměstnavateli žádná náhrada ušlého zisku nenáleží.
Ani odměny není možné krátit za činnost mimo pracovní dobu. Pokud by tak zaměstnavatel učinil, a to pouze u vás čtyř, jednalo by se o diskriminační postup, proti které je možné se bránit např. podáním podnětu na místně příslušný inspektorát práce.