Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit v situaci, kdy vzhledem k probíhající pandemii a nastavení osobního lockdownu z důvodu ochrany zdraví, kdy je v domácnosti blízká osoba z rizikové skupiny (autoimunitní onemocnění), zamítnul zaměstnavatel možnost využít home office, ačkoliv charakter práce tuto možnost zcela 100% umožňuje a vykonávaná práce není nijak omezena.

Důkazem budiž i fakt, že zaměstnavatel umožnil home office v březnu/dubnu/květnu 2020. Nyní se tomuto brání (z osobního postoje vůči pandemii - myslí si že jde pouze o konspiraci a pandemii bere na lehkou váhu). Nicméně není tomu ve všech případech, jelikož některým zaměstnancům vzdáleně pracovat umožňuje (stejný charakter práce - IT konzultant/vývojář). Chápu, že z pohledu zákoníku práce nelze home office právně vyžadovat, nicméně jak se k tomuto postavit v případě obavy z ohrožení vlastního zdraví a potenciálně i zdraví blízké osoby z rizikové skupiny? Děkuji za informace. S pozdravem, Petr.

 

ODPOVĚĎ:
Vyžadovat homeoffice skutečně není možné, stejně jako ho není možné nařídit. Ustanovení § 317 zákoníku práce jednoznačně předpokládá dohodu.
V situaci, kdy zaměstnavatel nesouhlasí, moc možností zaměstnanec nemá. Podle § 106 zákoníku práce platí, že zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
Obava však musí být důvodná, nestačí pouze odkaz na špatnou epidemiologickou situaci, musel by se např. koronavirus objevit přímo na pracovišti.
V tuto chvíli je tedy možná jen dohoda se zaměstnavatelem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.