Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné, aby po mě zaměstnavatel požadoval vydáním vnitřního předpisu povinnost informovat přímo svého nadřízeného o tom, že jsem se nechala testovat včetně výsledku testu, že jsem covid-pozitivní, nebo že jsem primárním kontaktem osoby covid-pozitivní, nebo že se u mě jen vyskytují příznaky tohoto onemocnění?

Nestačí mu např. zaslaná případná neschopenka. Odvolává se na zákoník práce, dále na zákony č. 309/2006 Sb. , č. 258/2000 Sb. , a č. 240/2000 Sb. Může mi toto skutečně nařídit jako povinnost? Děkuji za odpověď. Olga.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 106 odst. 3 a 4 písm. c) zákoníku práce platí, že zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
Zaměstnavatel je dále povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
S ohledem na současnou situaci může zaměstnavatel vydat takový vnitřní předpis a požadovat uvedené informace.
Musí však vzít v úvahu, že se jedná o údaje o zdravotním stavu, tedy o zvláštní kategorii osobních údajů, a musí s nimi nakládat v souladu s GDPR.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.