Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V příloze zasílám Dohodu o poskytování stipendia a o sjednání setrvání v pracovním poměru a dále svojí pracovní smlouvu. Dotaz: Po podepsání pracovní smlouvy jsem asi asi po 4 měsících nastoupila na mateřskou dovolenou a dál na rodičovskou dovolenou, která mi konči po 3 letech t. j. 9.4.2020 rodičovský příspěvek jsem si prodloužila ještě o rok do 9.4.2021.

Toto jsem oznámila zaměstnavateli a podala žádost o rok neplaceného volna. Ten s tím nesouhlasí a chce, abych nastoupila do zaměstnání. Zajímá mě na základě smluv (přílohou), když nenastoupím 1. jsou-ly platné a případně jakou náhradu po mně mohou požadovat (tvrdí mi, že jsem z těch pěti let nic neodpracovala), ale v dohodě je, že musím mít pracovní smlouvu, kterou mám od roku 2016.

 

ODPOVĚĎ:
Dohoda o poskytování stipendia mluví v článku II. bodě 3 písm. b) o setrvání v pracovním poměru.
V článku II. bodě 6 je odkazováno opět na bod 3/b. Pouze pro výpočet vracené částky je jako kritérium stanoven "odpracovaný měsíc".
Pokud bude smlouva ukončena k 9. 4. 2020, bude k dodržení trvání pracovního poměru po dobu 5 let chybět 1 rok a 7 měsíců, tedy by měla být vracena částka odpovídající 19/60 vyplacené částky.
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel si vymínil "setrvání v pracovním poměru", neměl by podle mého názoru požadovat vracení celé částky.