Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych obdržela informaci a radu, jak je to se školením o víkendu, tedy mimo pracovní dobu. Pracuji ve školství jako učitelka. Rozhodla jsem se dobrovolně absolvovat 6 denní školení (rozšiřuji si vzdělání, prohlubuji si kvalifikaci). Probíhá vždy o víkendu (3 víkendy: 1x v lednu, 2x v březnu).

Nadřízenému jsem to oznámila, byl rád, že se budu vzdělávat, s účastí souhlasí, ALE nechce mi zaplatit kurzovné a náklady na cestu (autobus a tramvaj). Údajně mi vše nahradí - zaplatí v odměnách, kterou mi přidá k platu. Teď jsem i z různých zdrojů zjistila, že bych měla mít mzdu či plat a ještě zaplacenou i práci přesčas (tuším, že to byl paragraf 230). Případně, že přesčas mohu vyčerpat formou náhradního volna. Domnívám se, že náklady má platit zaměstnavatel, ale jakou formou? Formou odměn? Je to správné? Mohu se něčeho "domáhat"? Může zaměstnavatel argumentovat, že mi školení a služební cestu nenařídil? Velice děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 230 zákoníku práce se účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, včetně příplatků ke mzdě či platu, pokud se například kurz koná mimo stanovenou pracovní dobu (příplatek za práci přesčas), o víkendu (příplatek za práci v sobotu a v neděli) atd. Když se prohlubování kvalifikace odehrává mimo sjednané místo práce, má zaměstnanec rovněž nárok na cestovní náhrady.
Náklady spojené s prohlubováním kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel.
Zaměstnavatel tyto náklady nehradí formou odměn, ale hradí náklady školení (např. kurzovné), a složky platu se projeví v platu při běžných výplatních termínech jako práce přesčas, o víkendu apod. Tedy nikoli formou odměny.
Prohlubování kvalifikace, konkrétní kurz, by měl zaměstnavatel nařídit nebo minimálně schválit jeho výběr a odsouhlasit také podmínky. Pokud je účast na kurzu dobrovolná ze strany zaměstnance, může zaměstnavatel argumentovat tím, že kurz není pro jeho potřeby nezbytný.