Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně odstoupení od hmotné odpovědnosti. Inventura při podepisování tohoto dokumentu (tedy i vzniku prac. poměru) uskutečněna nebyla. Hmotnou odpovědnost mají podepsáni 2 ze 4 zaměstnanců v prodejně, která má větší síť po celé ČR. Sám vedoucí této prodejny ji také podepsanou nemá.

Během doby mého pracovního poměru byla přijata brigádnice, má smlouvu do konce listopadu 2019. Nebyla jsem přeložena ani nedělám jiný druh práce. Jsem ve zkušební době do konce listopadu, kolega už v ní není. Příští týden se koná inventura a v prodejně jsou věci které hmotně nesedí. Nerada bych tedy s kolegou byla odpovědná za něco co není naše chyba. Nepořádek už je tu pár let. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 253 odst. 1 zákoníku práce může zaměstnanec odstoupit od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Jsou-li hodnoty svěřeny k vyúčtování společně více zaměstnancům, může zaměstnanec od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty také odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení od dohody o odpovědnosti podle věty první musí mít písemnou formu.
Podle § 254 odst. 2 zákoníku práce jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot, nepožádá zároveň o provedení inventury, je povinen, pokud od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty neodstoupil, schodek zjištěný nejbližší inventurou nahradit.
Jediná možnost tedy je vyzvat zaměstnavatele k odstranění závad. ten má však na splnění 15 dnů. Teprve pak je možné bez sankcí od dohody odstoupit.