Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel tvrdí, že následující text v pracovní smlouvě není konkurenční doložka a že tedy za ni nenáleží kompenzace dle zákona. Má zaměstnavatel pravdu? Text ve smlouvě:

"Zaměstnanec dále nesmí po dobu 12 měsíců po skončení pracovního poměru kontaktovat, zprostředkovat nebo se pokoušet získat pro sebe, nebo pro třetí stranu zakázky nebo služby podobné nebo totožné povahy jako je podnikatelská činnost Zaměstnavatele, ani přikázat třetí straně, aby kontaktovala, zprostředkovala či se pokoušela získat pracovní příkazy, a nesmí vyjednávat přímo či nepřímo s žádnou osobou, společností či třetí stranou, která byla před skončením jeho pracovního poměru zákazníkem Zaměstnavatele nebo jednala o tom, že se zákazníkem Zaměstnavatele stane."
Vyjádření zaměstnavatele k dotazu: "Odstavec se tváří jako Konkurenční doložka a dle paragrafu 310 náleží zaměstnanci ½ platu po dobu 12 měsíců. Je potřeba rozlišit konkurenční doložku a smluvní ujednání. Konkurenční doložka má správně další náležitost a to je přiměřené vyrovnání (ve výši minimálně poloviny průměrného měsíčního výdělku) a umožňuje sjednat smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky. V našem případě nesjednáváme přiměřené vyrovnání, tedy se nejedná o konkurenční doložku a tedy nelze po zaměstnanci vymáhat vzniklou škodu nebo pokutu či jakékoliv jiné plnění."

 

ODPOVĚĎ:
Podstatnou náležitostí konkurenční doložky je závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. Vzhledem k tomu, že uzavřením konkurenční doložky si zaměstnanec výrazně omezuje možnosti svého budoucího uplatnění po dobu v konkurenční doložce sjednanou (maximálně po dobu jednoho roku), nelze konkurenční doložku platně sjednat bez současného závazku zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci vyrovnání (kompenzaci). Zákon stanoví pouze minimální výši tohoto peněžitého vyrovnání, která činí polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc plnění konkurenčního závazku (tj. maximálně za 12 měsíců). Bez sjednání závazku zaměstnavatele k poskytnutí vyrovnání zaměstnanci by se jednalo o absolutní neplatnost takto sjednané konkurenční doložky.
Nelze tvrdit, že není-li sjednán závazek zaměstnavatele, nejedná se o konkurenční doložku, ale o smluvní ujednání.
Jednoznačně se jedná o obcházení zákoníku práce a tato část pracovní smlouvy je neplatná.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.