Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pobírám invalidní důchod, tedy ID I. stupně a jsem zaměstnaná na plný úvazek. V této práci končím a mám již zajištěnou práci novou. Jsem povinna při nástupu do nové práce uvést, že mám invalidní důchod I. stupně? Můj zdravotní problém nebude mít žádný vliv na výkon práce nebo spolupracovníky, ale vzhledem k charakteru nemoci by bych byla raději kdyby to nikdo nevěděl.

Vím, že se tím připravím o slevu na dani, ale pro mě je důležitější soukromí. Mám tedy povinnost tuto skutečnost při nástupu ohlásit nebo nemusím? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Žádný právní předpis neukládá povinnost zaměstnanci sdělit zaměstnavateli skutečnost, že pobíráte invalidní důchod. Na druhou stranu v podkladech pro zpracování daně z příjmu zaměstnanec uvádí, zda je poživatelem invalidního důchodu. Pokud zaměstnavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením (tj. i osoby pobírající invalidní důchod) má nárok na určité úlevy v daňové oblasti, může získat i příspěvek na úhradu mzdových nákladů, pokud zaměstnává určité procento těchto zaměstnanců. Pokud byste danou skutečnost zaměstnavateli neuvedla a zaměstnavatel by se po nějaké době toto dozvěděl, mohl by teoreticky po Vás žádat náhradu škody, která mu tímto vznikla. Tato možnost je teoretická, není však zcela vyloučena.
Pro zaměstnavatel je rozhodující, zda můžete vykonávat danou práci na základě lékařského posudku, který je vydán po absolvování vstupní lékařské prohlídky, nikoliv skutečnost, že pobíráte invalidní důchod. Pravděpodobně bude nutné sdělit informaci o Vašich zdravotních omezeních lékaři při vstupní prohlídce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.