Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

7/2018 jsem nastoupila do nového zaměstnání (mého prvního) v Praze. Podepsala jsem smlouvu a po pár měsících má zaměstnavatelka po mne vyžadovala, ať podepíšu dodatek ke smlouvě, ve které je uvedeno, že mne bude posílat na různá školení a moje osobní proškolení pro zvýšení mojí kvalifikace (jsem kadeřnice).

Je tam i uvedeno, že po dosažení kvalifikace se uvazuji ke 4 letem práce pro tuto zaměstnavatelku. Za celý rok co jsem v kadeřnictví pracovala žádný kurz neproběhl ani jsem na žádný nebyla vyslána. Po roce práce jsem podala výpověď jak z finančních, tak kolektivních důvodu a majitelka mi nyní mává před nosem smlouvu, kterou jsem hloupě podepsala a chce po mne 55.000 Kč za školení, které samozřejmě jak jsem psala neproběhlo. Nyní mi vyhrožuje, jestli částku neuhradím bude ji po mne vymáhat. Prosím o pomoc jak tuto situaci vyřešit, jsem z toho nešťastná a nevím na koho se mám pořádně obrátit. Za celý rok jsem neměla žádnou dovolenou ani jsem nemarodila a vycházela jsem vstříc i jiným kolegyním co se týče jejich volna a když jsem požádala, že bych si chtěla vybrat nevybranou dovolenou tak mi řekla, že mi žádnou nemusí dát ale může mi jí proplatit. Ráda bych spíš ale využila možnosti si dovolenou vybrat jelikož pracuji nad rámec a potřebuji trochu oddychu. Děkuji, za veškeré rady které mi můžete poskytnout. Hezký den, Jana.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do jednotlivých okruhů.
1) K problematice kvalifikační dohody:
Obraťte se na bývalého zaměstnavatele písemně, doporučeně a na dodejku. Ve svém dopise uveďte, že kvalifikační dohoda nebyla vůbec nikdy nenaplněna, neboť za celý rok Vašeho působení u zaměstnavatele nebyl realizován žádný kurz, popište i ostatní poměry na pracovišti (bez čerpání dovolené atd.).
Vzhledem k tomu, že nebyl nikdy žádný kurz realizován, upozorněte Vašeho zaměstnavatele, že nikdy nebyla naplněna podmínka, na základě které by vstoupila kvalifikační dohoda v účinnost. Dále vyzvěte zaměstnavatele, pokud je jiného názoru než vy, ať doloží vynaložené náklady za zvyšování Vaší kvalifikace (která se nekonala).
V případě, že by zaměstnanec porušil svůj závazek setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru, pak je povinen nahradit zaměstnavateli pouze skutečně vynaložené náklady na zvyšování kvalifikace, které nicméně nesmějí být vyšší, než částka nákladů dohodnutá ve smlouvě (tj. 55.000 Kč).
Nadto upozorněte bývalého zaměstnavatele, že pokud nedojde z Vaší strany k písemné dohodě, že kvalifikační dohoda nebyla nikdy účinná, případně pokud účinná byla, nevznikly z ní žádné straně žádné závazky, budete nucena se v této záležitosti obrátit na inspektorát práce, aby prošetřil vzniklou situaci a vyhledat ve věci právní pomoc advokáta.
2) K problematice dovolené.
Z Vašeho dotazu mi není zřejmé, zda Váš pracovní poměr nadále trvá (výpovědní doba) nebo zda je již ukončen. Rovněž záleží zda se jedná o dovolenou za rok 2018 nebo 2019. Stranou ponechávám obecná pravidla, že dovolená má být primárně čerpána v příslušném kalendářním roce, za který vznikla, ačkoliv Vámi popsaná praxe zaměstnavatele ohledně určování dovolené by byla jistě podnětem k prošetření ze strany inspektorátu práce.
Pokud je ukončen, pak už Vám skutečně nic jiného než náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou nezbývá.
Pokud pracovní poměr nadále trvá (ve výpovědní době), lze v případě dovolené za rok 2018 postupovat dle § 218 odst. 3 ZP: Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.