Počet stránek ve webu: 40.976

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jak řešit nesmyslnou buzeraci a šikanu šéfa v pracovním vztahu? Jedná se v tomto případě o nového šéfa (bývalý skladník) a já pracuji jako kostymérka (28 let) pro nejmenovanou televizi. Dokonce si vymýšlí a lže, jenom aby si našel jakoukoliv příčinu mě telefonicky napomínat a to velmi arogantně a sprostě.

Myslím si, že jsem dostatečně zkušená a svoji práci odvádím poctivě a vycházím se všemi velmi slušně a bez jakýkoliv problémů. Soudě podle spokojenosti produkce, které si mě najímají. Můžete mi, prosím poradit, co s tím mám dělat? Děkuji Věra.

 

ODPOVĚĎ:

Jako první krok je možné využít § 276 odst. 9 zákoníku práce, podle něhož je zaměstnavatel povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Následně je možné obrátit se na soud. Zaměstnanec, v jehož případě došlo k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má právo se domáhat u soudu, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má rovněž právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.