Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám chybu v zápočtovém listu ohledně údaje o vzdělání. Je potřeba řešit to s bývalým zaměstnavatelem a znovu ho nechat vystavit mi nový nebo se předělávat nemusí a pouze upozornit nového zaměstnavatele? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) bývá předkládáno jak novému zaměstnavateli, tak případně úřadu práce pro posouzení nároku na dávku v nezaměstnanosti.
Zkusila bych se obrátit na zaměstnavatele, jestli je možné zápočtový list opravit především kvůli tomu, že nevíte, zda byste jej v budoucnosti musela ještě někde ukazovat. Fakticky nejde o žádnou velkou chybu, vždy snadno doložíte na základě dokumentů k Vašemu dosaženému vzdělání, že šlo o administrativní chybu záznamu.
Závěrem doplním ještě odkaz na ust. § 315 ZP, které stanoví, že nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.