Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda když mám v pracovní smlouvě uvedenou pracovní pozici "operátor-mechanik", opravňuje to vedoucí pracovníky nasazovat mě libovolně na jakoukoli práci ve výrobě. Výroba byla odjakživa rozdělena na oddělení se specifickými skupinami výrobních operací, každé má své vedoucí pracovníky a zaměstnanci jim jsou administrativně přiděleni.

Přesun pracovníka z jednoho oddělení na jiné se vždy dělo na základě oboustranné dohody, to se v minulosti stalo i mě. Teď ale vyšší vedoucí pracovník potřebuje zaplnit personální mezery, a když jsem řekl, že s přeřazením na práci na jiném výrobním oddělení nesouhlasím, jednostranným nařízením obě oddělení sloučil a náležitě nás poučil, že dosavadní letitá praxe nic neznamená a kterýkoli zaměstnanec může být nasazen na jakoukoli práci.
Jedná se v tomto případě o převádění na jinou práci ve smyslu zákoníku práce, nebo nejedná? Děkuji, Zdeněk.

ODPOVĚĎ:
O převedení na jinou práci se v tomto případě nejedná. Muselo by dojít k úplnému převedení na jiný druh práce.
Posouzení situace závisí na Vaší pracovní smlouvě, resp. na náplni práce. Operátor-mechanik je velmi obecný pojem, důležité je proto vymezení, co tato práce obsahuje (mělo by být uvedeno v některém ze zmíněných dokumentů). Zároveň je důležité, jestli zmíněné dokumenty neobsahují častou větu, že zaměstnanec je povinen vykonávat i další práce nařízené vedoucím.
Obecně platí, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci odpovídající druhu práce, který je uvedený v pracovní smlouvě.