Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Odcházím ze starého zaměstnání, chtěl bych ale začít dělat pro nového zaměstnavatele na dohodu ještě během výpovědní lhůty (pro starého).
pro úplný kontext, starý zaměstnavatel mě nepropustí dřív. Problém je v tom, že mám ve smlouvě zákaz konkurence v době trvání prac. poměru, s písemnou hrozbou náhrady finanč. újmy. (jedná se o  paragraf 304, NE konkurenční doložku)

Moje otázka zní:
1) platí toto ujednání i ve výpovědní lhůtě?
2) nakolik je hrozba finačního postihu je reálná. někde jsem četl, že nejvíc  se jedná o ušlý zisk, a že by se musel prokázat úmysl obejít souhlas.
Opravdu nejde mi o to, někomu konkurovat, ale zajistit si kontinuální stabilní příjem.
Pro přensost tady je přesné znění z mojí smlouvy: "Zaměstnanec bez předchozího písemného souhlasu ... (jako v § 304) ...  Zaměstnavatel je oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši dvoknásobku odpovídající újmy. která zaměstnavateli porušením vznikne."
S pozdravem, Wantula.

ODPOVĚĎ:

Ujednání pracovní smlouvy, resp. § 304 zákoníku práce platí i ve výpovědní době.
Pokud je sjednána smluvní pokuta, jejíž výše se odvíjí od skutečně vzniklé újmy, způsobené porušením smlouvy, musel by zaměstnavatel prokázat vznik újmy a výši této újmy. Vzhledem k tomu, že žádné další podmínky nejsou ve smlouvě uvedené, nic dalšího by zaměstnavatel prokazovat nemusel.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.