Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Pracuji jako koordinátor asistenční služby a na základě stížnosti klienta jsem dostala v dubnu 2019 vytýkací dopis spolu s akčním plánem. Upozornila jsem zaměstnavatele na fakt, že na základě akčního plánu mne může vyhodit kdykoli, protože je ve své podstatě nesplnitelný. Akční plán končil k 31.5.2019. Dne 19.6.2019 mi bylo sděleno, že jsem jednou udělala chybu a kvůli tomu, že jsem přeslechla v hovoru jednu větu klienta.

Týmový vedoucí mi bokem sdělil, že nahrávku mého hovoru s klientem poslouchal třikrát než přišel na to, že ta věta tam je. Z toho důvodu přišlo špatné NPS hodnocení od klienta a já dostala druhý vytýkací dopis. Při jeho přebírání jsem byla tlačena do okamžitého rozhodnutí, zda přijmu další akční plán do konce července nebo se zrovna domluvíme na odchodu dohodou. Ano, udělala jsem chybu, ale jsem pouze člověk a ne robot.
Vzhedem k tomu, že jsem si stěžovala písemně na nedostatečné proškolení na noční směny a nové produkty, je mi jasné, že jsem v nemilosti. Práce mne baví, ale v atmosféře, která na pracovišti nyní je zvažuji odchod.
Na úřadu práce ČR jsem zjistila, že pokud ukončím pracovní poměr dohodou, budu mít pouze nejnižší výměru podpory. Jiné zaměstnání v současné době nemám. Na pracovišti jsem vedoucímu týmu řekla, že tak závažné rozhodnutí odmítám učinit ihned a že mi ten tlak nevyhovuje. Hledám cestu jak se domluvit na ukončení pracovního poměru tak, abych nebyla krácena na podpoře v nezaměstnanosti a mohla si najít jinou práci. Pokusím se přiložit oba vytýkací dopisy i akční plán. V případě potřeby mohu nafotit i pracovní smlouvu, kterou mám na dobu neurčitou. Děkuji, Milena

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 50 odst. 2 zákona o zaměstnanosti v případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Vážnými důvody se rozumí důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
Podle § 39 odst. 2 nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru z důvodu méně intenzivního porušení povinností, tedy závažného porušení nebo soustavného méně závažného porušování povinností, pak to nárok bývalého zaměstnance na podporu v nezaměstnanosti neovlivňuje.
Je tedy nevýhodné dávat výpověď nebo uzavírat dohodu, pokud důvodem nebude některý ze závažných důvodů podle zákona o zaměstnanosti. V dané situaci je výhodnější počkat na postup zaměstnavatele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.