Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V ČR mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou, v současnosti jsem čtvrtý rok na rodičovské dovolené – čerpám roční neplacené volno. Plánujeme druhé těhotenství a v době, kdy mám nařízeno po dočerpání volna nastoupit (srpen 2019), bych už mohla být těhotná (ovšem také nemusela). Jelikož je moje práce psychicky náročná, nerada by se již do práce vracela a nevím, jak situaci vyřešit. Jaké jsou moje možnosti?

1. Budu mít v případě, že požádám zaměstnavatele o další neplacené volno a vyhoví mi, nárok na PP v mateřství v dalším těhotenství?
2. Pokud se v stanovený termín (srpen 2019) nedostavím do práce a zaměstnavatel se mnou rozváže pracovní smlouvu, vyplývají mi z toho nějaké nepříjemnosti, které by mi mohli komplikovat přijetí do jiného zaměstnání?
3. Je nutné zdokladovat, že se mi nepodařilo umístit své dítě do předškolního zařízení a muže zaměstnavatel namítat, když jsem dávala přihlášku jenom do jednoho? (ve městě nemáme rodinu, manžel pracuje)
4. Pokud se mnou zaměstnavatel rozváže smlouvu, budu mít nárok na odstupné a PP v mateřství? (zaměstnání trvá 5. rok) Jaké budu muset platit odvody a které by ste mi radili odvádět dobrovolně (nepovinné)?
Děkuji. Martina

 

ODPOVĚĎ:
1. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. Pokud bude trvat pracovní poměr měl by zaměstnavatel odvádět odvody na sociální zabezpečení (nepochybně s Vámi dohodne postup náhrada vyplacených částek) a nárok na PPM by mel vzniknout. Jinak by tomu bylo při ukončení pracovního poměru.

2. Záleželo by na tom, z jakého důvodu by s Vámi zaměstnavatel pracovní poměr rozvázal. Informace o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou uváděny v zápočtovém listu. Je však možné požádat, aby je zaměstnavatel uvedl v odděleném potvrzení.

3. Zaměstnavatel může požadovat doklad o tom, že dítě není umístěno do předškolního zařízení. nemůže však posuzovat, zda jste vyvinula dostatečnou snahu nějaké místo získat.

4. Opět bude záležet na důvodu rozvázání pracovního poměru. Nárok na odstupné vzniká pouze v případech výpovědi podle § ´52 písm. a-d) zákoníku práce, k čemuž pravděpodobně nedojde (v úvahu by například přicházela nadbytečnost, pak by nárok na odstupné vznikl.). Jak již bylo uvedeno výše, Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. K tomu musí splňovat druhou, specifickou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.