Počet stránek ve webu: 39.830

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká ukončení pracovního poměru zaměstnancem v době, kdy je vázán kvalifikační dohodou (zasílám v příloze).   Pokud to chápu dobře, měl by tento zaměstnanec setrvat v zaměstnání do června 2021. Co se ale stane ve chvíli, kdy se rozhodne dát výpověď např. již v červnu 2019? Kolik bude muset podle této dohody zaměstnavateli zaplatit (není mi jasné, jestli platí a), b) nebo obě současně. Také jestli se to počítá 1x, nebo 2x - za dva neodpracované roky. Nejedná se také třeba o porušení podmínek pouze zčásti? Jak se v takových situacích postupuje?

Další věc: zaměstnavatel dosud na vzdělání tohoto zaměstnance nic nepřidal (školné 10 000/ za semestr si již 2x zaměstnanec hradil sám, taktéž jízdné a další náklady se studiem spojené). Bylo mu pouze umožněno chybět v zaměstnání - dohromady celkem 4 pracovní dny (v době zkoušek). Přijde mi hodně zaplatit 14 000,, pokuty" nebo dokonce snad ještě víc, pokud teď ukončí pracovní poměr a chyběl v práci pouze 4dny.
Existuje nějaká obrana? Je možné po zaměstnavateli požadovat vyúčtování / resp. doklad o skutečně vynaložených nákladech na zvýšení kvalifikace zaměstnance, na jehož základě by zaměstnanec tuto částku zaměstnavateli vrátil?
Děkuji, Lucie

 

ODPOVĚĎ:
Zaslaná kvalifikační dohoda je velmi nejasná, nicméně nepochybně platná. Z bodu 7 vyplývá, že v případě nedodržení této dohody bude nutné zaplatit zaměstnavateli sankci podle bodu a) i b).
Pokud však zaměstnavatel dosud nic nezaplatil, je třeba vyzvat jej k vyčíslení skutečných nákladů a k uzavření dohody o narovnání.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Náklady na kvalifikaci, kvalifikační dohoda a výpověď v práci, zaměstnání