Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od února 2019 pracuji v lékárně. Dělám příjem a přeceňování zboží. Mám smlouvu na dobu neurčitou. Od počátku mi zaměstnavatel - majitelé lékárny, která je soukromá, zakazovali v pracovní době návštěvu lékaře. Problém je ale v tom, že můj lékař končí vždy v 15.00 a já pracuji do 15.30 hod.

Již několikrát jsem návštěvu zubního lékaře z tohoto důvodu zrušila a tím jsem si způsobila zánět zubů, dásně a následně jsem o zub přišla. Tentokrát jsem se nenechala odradit a znovu jsem se k zubaři objednala. Měl mi dělat korunku. Před mým odchodem k zubaři mi bylo řečeno, pokud opustím pracoviště, že mám okamžitou výpověď. Odepsala jsem se v knize příchodů a zapsala jsem si odchod k zubaři. Druhý den mi bylo řečeno ať okamžitě opustím pracoviště, že mám "áčko" a dají mi výpověď za hrubé porušení pracovní kázně. Přidali i další důvod, že přetahuji polední přestávku. To je sice pravda, ale povolili mi to, pokud stihnu příjem zboží. To samozřejmě stíhám vždy. Teď přes léto jsou omezeny autobusové spoje takže přes poledne musím domů a zpět pěšky. Dcera je po operaci nohy, má 6 šroubů. Chodím domů dát jí vodu, jídlo a pomoct vstát a jít na záchod. Před týdnem jsem se ptala, jestli platí stávající podmínky a mohu přes poledne na otočku domů. Bylo mi to slovně potvrzeno! Teď vše zapřeli, že mi údajně nic takového nepovolili. Ale kolegové jsou svědci. Mohou mi z těchto důvodů dát okamžitou výpověď pro porušení pracovní kázně? Na návštěvu lékaře mám snad nárok a doklad s datem a razítkem lékaře mám u sebe. Ráda bych se také zeptala, zda mám nárok na náhradu škody na zdraví. Spatřuji příčinnou souvislost mezi zamítnutím návštěvy zubaře a poškozením mého chrupu a dásní. Léčba bude drahá a nechci ji platit, když jsem stav nezavinila. Mohu podat stížnost na inspektorát práce? V současné době jsem v pracovní neschopnosti, kterou budu muset 29.8.2019 ukončit, protože mám již zaplacenou dovolenou. Tu mám schválenou a zástup za sebe mám zajištěn. Schválenou dovolenou mám ústně a písemně pouze kdy jsem o dovolenou žádala a dubnové datum s razítkem zaměstnavatele, že mi ji schválil, ale BEZ jejich podpisu, pouze razítko firmy s datem! Mám dotaz, jestli po ukončení pracovní neschopnosti a následném odjezdu na dovolenou, mi mohou dát okamžitou výpověď a pokud ano, z jakého důvodu. Dále mám strach, že mi zapřou schválenou dovolenou. Svědky opět mám, kteří to potvrdí. V případě, že se tak stane, jak se mohu bránit. Dá se případně výpověď napadnout a je nějaká lhůta do kdy to musím udělat? Budu totiž 2 týdny v zahraničí a případnou doporučenou zásilku si na poště nevyzvednu. Poraďte mi prosím jak mám postupovat a jak se bránit. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Kamila.

 

ODPOVĚĎ:
Návštěva lékaře patří mezi zákonem uznané překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen při dodržení právními předpisy stanovených podmínek takovou návštěvu umožnit. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
Pokud jde o přetahování polední přestávky, je situace jiná. Povolení přetahovat přestávku závisí na dobré vůli zaměstnavatele. I když to schválil, může se následně rozhodnout jinak. Nejedná se nárokovou věc. Nicméně takové jednání se nemůže stát důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru. To je možné podle § 55 odst. 1 zákoníku práce pouze ve dvou případech:
a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
O případném nároku na náhradu škody může rozhodnout pouze soud, ale podnět na místně příslušný inspektorát práce je samozřejmě možné podat.
Pokud máte písemně schválenou dovolenou s razítkem firmy, byť bez podpisu, lze to brát jako dostatečný důkaz (pokud je razítko volně přístupné více osobám včetně Vás, může to být zpochybněno). Nelze také zapomínat, že zaměstnavatel může změnit dobu čerpání nebo Vás z dovolené může odvolat. Pak bude platit § 217 odst. 3 zákoníku práce, podle něhož je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele, se kterou zaměstnanec nesouhlasí, je třeba, aby zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámil, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. O neplatnosti výpovědi může rozhodnout pouze soud. Žalobu je možné podat do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním (§ 69 a násl. zákoníku práce).


  ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Šikana od zaměstnavatele - zaměstnanec potřeboval jít nutně k lékaři a dostal okamžitou výpověď pro porušení pracovní kázně (pracovních povinností)
  • Náhrada škody za poškození zdraví z důvodu zamítnutí návštěvy lékaře zaměstnavatelem
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem