Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem pod služebním zákonem, od 1.1.2019 na překážkách z důvodu zrušení mého služebního místa systematizací. Ve druhé polovině srpna 2019 jsem zjistila, že jsem těhotná. Zaměstnavateli jsem tuto okolnost nestačila zatím nahlásit. 28.8.2019 jsem našla ve schránce, že si mám na poště vyzvednout doporučený dopis od zaměstnavatele s poučením, že pokud nebude vyzvednut, po 10 dnech bude vhozen do schránky a považuje se za doručený.

Ptám se tedy:
- Může mně zaměstnavatel ukončit služební poměr, když jsem těhotná - nebo mám nějakou ochrannou lhůtu, budu tedy stále na překážkách až do porodu?
- Mám zaměstnavateli nahlásit danou skutečnost - těhotenství ještě před vyzvednutím dopisu - pokud tam bude rozhodnutí - kdy nabývá právní moc - Po vyzvednutí dopisu??? Ptám se proto, že rozhodnutí vydaná "v rámci služebního zákona" platí, i když se odvolám do vydání nového rozhodnutí - nemají odkladný účinek - tzn. že bych do nového rozhodnutí nebyla zaměstnaná a nepobírala bych plat.  

 

ODPOVĚĎ:
Oblasti, které nejsou upravené zákonem o státní službě, se řídí zákoníkem práce. Pokud jste tedy otěhotněla před vydáním rozhodnutí o ukončení služebního poměru, je nutné zaměstnavatel co nejrychleji informovat o této skutečnosti, den vyzvednutí rozhodnutí nebude mít vliv, rozhoduje i těhotenství, o kterém ještě nevěděla ani sama zaměstnankyně.
Pokud již byl služební poměr ukončen a dobíhá "výpovědní" doba, uplatní se tzv. ochranná doba podle § 53 zákoníku práce. Z toho zjednodušeně řečeno vyplývá, že ochranná doba započne běžet již po "početí“, aniž o tom, že je žena těhotná ještě sama neví. Výpovědní doba, která začala běžet před početím, skončí až po skončení ochranné doby - uplynutím zbývající části.
Zaměstnavatel by měl být co nejrychleji informováno vzniklé situaci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.