Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak správně napsat výpověď ve zkušební době, respektive k jakému datu. V § 66 odst. 2 zákoníku práce je uvedeno, že "pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější." Zajímá mě, jestli vzniká nárok na dovolenou i za odpracované měsíce ve zkušební době v trvání 3 měsíců? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Olga.

ODPOVĚĎ:
Pokud chcete zrušit pracovní poměr ke konkrétnímu datu, je nejvhodnější toto datum uvést do dokumentu, kterým bude pracovní poměr zrušen:
"ve Vaší společnosti jsem byla zaměstnána jako …… na základě pracovní smlouvy ze dne ……. a doposud běží tříměsíční zkušební doba.
Tímto v souladu s § 66 zákoníku práce ruším pracovní poměr ve zkušební době s tím, že pracovní poměr končí k ……."
V takovém případě nenastanou pochyby, kterým dnem pracovní poměr končí.
Nárok na dovolenou vzniká i za zkušební dobu. Podle § 212 platí, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
Pokud nebylo odpracováno 60 směn, uplatní se § 214 zákoníku práce, podle něhož zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem