Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji v denním stacionáři pro mentálně postižené a seniory. Jsme ambulantní služba s denním režimem od 6,30 do 16,30 hod. Poskytovatelem těchto služeb jsou Sociální služby a zřizovatelem město Pardubice. Z rozhodnutí města Pardubice v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem byl denní stacionář dne 11.3.2020 pro klienty uzavřen.

Zaměstnancům bylo sděleno, že do 31. března budou pracovat nadále v denním stacionáři (provádět úklidové práce). Další den bylo oznámeno, že zaměstnanci zařazeni jako pracovníci v sociálních službách v 5. platové třídě - přímá obslužná péče budou převedeni na práci do Domova pro seniory v Pardubicích, také v rámci Sociálních služeb města Pardubic. S tím, že si musí do 10 dnů opatřit výpis ze zdravotní dokumentace a následně navštívit závodního lékaře před nástupem do Domova pro seniory.   Jedna zaměstnankyně s tímto prac. zařazením nástup do Domova pro seniory odmítla. Já s kolegyní jsem zařazena jako pracovník v sociálních službách v 7. platové třídě - "základní výchovná nepedagogická činnost." Nám bylo oznámeno, že se nás nástup do Domova pro seniory netýká. Dne 13.3.2020 jsme s kolegyní a taktéž pracovnice, která odmítla nástup do Domova pro seniory dostaly oznámení "Určení čerpání dovolené podle ustanovení par. 217 zákoníku práce ve znění. 1: Tímto vám určuji čerpání dovolené za kalendářní rok 2020 na období od 01.04.2020 do 16.4.2020. 2. V tomto období vyčerpáte dovolenou v rozsahu 10 dnů.   V případě, že zaměstnanec bude uznán před termínem začátku určené dovolené dočasně práce neschopným DPN, bude termín nástupu dovolené posunut o dobu trvání překážek v práci na straně zaměstnance. Rozsah čerpané dovolené 10 dnů se nemění." Převzetí dopisu jsme všechny tři stvrdily svým podpisem dne 13.3.2020. Domníváme se však, že nám měla být nabídnuta další náhradní činnost ve stacionáři nebo poskytnuta překážka v práci ze strany zaměstnavatele. Prosím proto o radu, zda je tento postup zaměstnavatele opodstatněný a jakým způsobem je možné se proti tomuto rozhodnutí zaměstnavatele bránit. Děkuji moc. Radka.

 

ODPOVĚĎ:
Byť se objevily i odlišné názory souvislosti s koronavirovou krizí, stále převažují závěry, že nařídit čerpání dovolené je zcela v kompetenci zaměstnavatele. Ten je povinen dodržet všechny podmínky nařízení čerpání dovolené, zejména § 217, podle nichž je zaměstnavatel povinen nařídit dovolenou se 14denním předstihem. V tomto smyslu se vyjádřilo i MPSV, které uvedlo "obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. "
Ve Vašem případě byly podmínky dodržené.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.