Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěl bych se zeptat jaká mám práva a povinnosti při použití propustky k lékaři jako doprovod přítelkyně? Šel jsem s přítelkyní na mamologii a následně na onkologiii. Potvrdili mi tam propustku a u zaměstnavatele jsem s ní nepochodil, že prý je to ryze ženská záležitost a přítelkyně se tam tedy mohla dopravit sama autobusem, nebo jsme to mohli vyřešit v osobním volnu.

Tyto vyšetření se ovšem v akutních případech objednávají na čas a den přesně a jiných termínů tedy není na výběr. Je možné se nějak bránit, nebo je zaměstnatelovo jednání dle zákona a tudíš oprávněné? Jen jestli se mám nějak bránit, nebo to prostě naddělat a neřešit? Děkuji za odpověď s pozdravem Robin.

 

ODPOVĚĎ:
Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. se pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
Rodinnými příslušníky se myslí: rodiče a sourozenec zaměstnance, rodiče a sourozenec jeho manžela, jakož i manžel dítěte nebo manžel sourozence zaměstnance, prarodiče nebo vnuk zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žije se zaměstnancem v domácnosti.
Nárok na pracovní volno, pokud s přítelkyní bydlíte, podle Vašeho vztahu k přítelkyni buď s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy.
Je třeba doplnit, že druhem a družkou nazýváme muže a ženu, kteří spolu trvale žijí v nesezdaném svazku a v tomto životním společenství také společně uhrazují náklady na své potřeby.