Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Pracuji v obchodě, který má projít rekonstrukcí a je v plánu uzavření od 21.4.2020 do 12.5.2020 nám zaměstnancům bude prý nařízena dovolená. Má zaměstnavatel na toto nárok? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Podle § 217 odst. 1 zákoníku práce je dobu čerpání dovolené povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že dobu čerpání dovolené primárně určuje zaměstnavatel. Pokud splní podmínku písemného oznámení ve lhůtě, je postup uvedený ve Vašem dotazu v souladu se zákonem.