Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jakým způsobem se vypočítá nárok na dovolenou zaměstnankyně v 2019, která k 31. 5. končí pracovní poměr a za první tři měsíce odpracovala pouze 21 dní, 4 dny čerpala dovolenou za 2018, 1 den volno dle kolektivní smlouvy, 37 dní byla práce neschopná. V měsíci dubnu je pořád v pracovní neschopnosti.

Posledním dnem neschopnosti by měl být čtvrtek 18. 4. (to znamená, že skutečně odpracuje 58 dní od ledna do konce května včetně dovolené a svátků a volna dle kolektivní smlouvy, pokud se to volno do toho započítává). Podle uvedeného by zaměstnankyni měla příslušet dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce (tedy 4 dny). Tudíž by jí nemělo vzniknout právo na dovolenou za kalendářní rok, když nekonala práci alespoň 60 dnů a ani by jí nepříslušela poměrná část dovolené, jelikož pracovní poměr nebude trvat nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Prosím Vás, je postup podle § 214 ZP v tomto případě správný, nebo se to počítá jinak? Děkuji, Pavla

 

ODPOVĚĎ:
Váš výklad je správný. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec nekonal práci alespoň 60 dnů a pracovní poměr nebude trvat nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, je nutné řídit se § 214 zákoníku práce a vypočítat dovolenou za odpracované dny.
Volno dle kolektivní smlouvy se započítává mezi odpracované dny, pokud kolektivní smlouva neuvádí jiné podmínky.