Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše firma nám dala pátý týden dovolené (od nich je to gesto toho, že nám dávají jeden týden dovolené navíc, nad rámec zákona), ale jak jsem se dnes (13.04.2019) dozveděl, tak tento pátý týden neberou jako klasickou dovolenou. Podle kolektivní smlouvy lze tento pátý týden dovolené nařizovat jinak než klasickou dovolenou. A to tak, že tento týden zaměstnancům podle kolektivní smlouvy, může zaměstnavatel čerpání toho pátého týdne nařídit 5 dní předem (narozdíl od klasické dovolené).

Také ji může nařídit v případě mimořádných událostí (výpad proudu atd.) těsně před začátkem směny i v jejím průběhu (což by v normálním případě byly tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele.
Můj dotaz by zněl, zda má zaměstnavatel právo měnit podmínky čerpání dovolené i když jde o pátý týden dovolené (která není ze zákona povinností)? Resp. může toto čerpání určovat kolektivní smlouva mezi odbory a zaměstnavatelem, a může mít přednost před zákoníkem práce?
Podle mého pohledu by se i tento pátý týden dovolené měl řídit zákoníkem práce, který bude vždy nadřazený kolektivní smlouvě mezi odbory a zaměstnavatelem.   Děkuji, Gustav

 

ODPOVĚĎ:
Takovýto případ právní přepisy přímo neupravují. Pokud však vyjdeme ze smyslu zákona, poskytne-li zaměstnavatel dobrovolně další dny dovolené nad rámec minimální výměry stanovené zákoníkem práce a nazve tyto dny dovolená, budou se na ně vztahovat všechna pravidla pro čerpání dovolené uvedená v zákoníku práce, což není možné změnit k horšímu ani kolektivní smlouvou. Podle § 23 odst. 1 zákoníku práce se k ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, nepřihlíží.