Počet stránek ve webu: 37.945

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Dobrý den.

Z důvodu reorganizačních prací a rozsáhlé SEO optimalizace poradny ke dni 13.11.2018 zastavuji chod v těchto oddílech:
- běžné (nepřednostní) dotazování
- online chat
- exekuční a insolvenční poradna.

Chod poradny bude plně obnoven od 7.1.2019.

Za vzniklé potíže se omlouvám a děkuji za pochopení.

Oblast přednostního dotazování (odpovědi do 3 dnů) zůstává funkční.

MUDr. Zbyněk Mlčoch - zakladatel, hlavní správce poradny

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 4.900.397

Vymáhání mzdy po zaměstnavteli (dlužníkovi v insolvenci) - dlužník tajně podniká pod záštitou rodiny

Odesláno: 12.10.2017 (16:18)
Otevřeno 342 x
 
Host 5261
Chtěl bych Vás moc poprosit o radu.

Tato odpověď mně přišla od insolvenčního správce:
RE: insolvence Č. j. : Xxxxxxxxxxxx
"Vážený pane Xxxxxxxxx,
Vaši přednostní pracovněprávní pohledávku ve výši 68 364,43 Kč evidujeme, nicméně jakékoli, byť částečné, její uspokojení není reálné. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v majetkové podstatě dlužnice.
Nemovitosti dlužnice sice byly zpeněženy, nicméně z výtěžku budou hrazeny zajištěné pohledávky (se zástavami), které mají přednost.
Zbytek finančních prostředků v majetkové podstatě nebude stačit ani na odměnu insolvenčního správce.
Dlužnice v současnosti bohužel nemá žádné příjmy, ze kterých by chodily do majetkové podstaty srážky."

Tak nevím, co si mám myslet, nejvíc mně štve, že uvedená paní dále podniká s pomocí rodiny a s. r. o. Firma se jmenuje ZEVAL PLUS s. r. o. a tato jejich firma odkoupila i jejich dům v exekuci.
Ptám se jak je toto možné, svoje peníze neuvidím, stát si svoje pohledávky umí ochránit a já zaplatil právníkovi palmare 20.000 Kč a nemám nic. Právník je v pohodě a já bez peněz.
Díky.
 
Advokát Mgr. Klára Gaierová (insolv. poradna)
Dobrý den,

bohužel jediným zpeněžitelným majetkem dlužnice byly dvě nemovitosti, obě zajištěné ve prospěch České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu a dalších společností. Pohledávky ČSSZ a Finančního úřadu byly uspokojovány právě z prodeje tohoto majetku, přičemž ani jejich pohledávky nebyly uspokojeny zcela.

V majetkové podstatě tak nejsou finance na výplatu ostatních pohledávek, a to ani částečně, přičemž pracovněprávní pohledávky mají přednost před ostatními „běžnými“ pohledávkami.

Společnost ZEVAL PLUS s. r. o. nemá s insolvenčním řízením napřímo řádné spojení, když dlužnice není společníkem společnosti ani jejím jednatelem.