Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká odstoupení od kupní smlouvy. Dne 22.11.2019 jsem v KODECAR HK, spol. s. r. o. , Provozovna: Bratří Štefanů 995, Hradec Králové koupil nový automobil Mazda CX-30. Během prvních stovek kilometrů jsem občas zaznamenal vynechání motoru a nedostatečnou akceleraci. Dne 6.12.2019, stav tachometru 1.700 km, jsem v KODECAR HK požadoval opravu (číslo zakázky MG190400).

Bylo provedeno: 1. diagnostika – výsledek 0 chybových kódů, 2. provedeno přeprogramování vstřikovačů paliva, 3. zkušební jízda – ok. Po provedené opravě došlo ke zlepšení ohledně akcelerace, vynechávání zůstalo a přidal se v nepravidelných intervalech po sešlápnutí plynového pedálu vrzavý zvuk. Dne 21.2.2020, stav tachometru 4.817 km, jsem v KODECAR HK požadoval opravu (číslo zakázky MG200057). Bylo provedeno: 1. vynechávání motoru – přeprogramování, 2. VCM – program, 3. Kvílivý vrzavý zvuk nelze odstranit z důvodu technického, konstrukčního řešení motoru. Před umístěním auta do dílny jsem s mechanikem z KODECAR HK provedl jízdu v délce trvání 40 minut, aby dobře slyšel vrzavý zvuk, k vynechání motoru během této jízdy nedošlo. Po dokončení opravy mechanik při nastartovaném motoru otevřel kapotu motoru, abych slyšel stálý vrzavý zvuk v nízké intenzitě, který vydává hadička ke kompresoru, když ji prsty zmáčknul, zvuk ustal. Nejde to opravit, řekl a ten zvuk zvyšuje intenzitu se zvyšujícími se otáčkami a proniká do kabiny. Po provedené opravě ke zlepšení nedošlo. V některých případech byl zaznamenán souběh – při zavrzání motor vynechal. Pokud někdy k zavrzání došlo při rozjezdu, tak motor “chcípnul“ nebo spadly otáčky na minimum. Dne 12.3.2020, stav tachometru 5.766 km, jsem v KODECAR HK požadoval opravu vynechávání motoru a vrzavý zvuk (číslo zakázky MG200095). Bylo provedeno: Oprava bude dokončena dnes (19.04.2020) 13.3.2020, nepředpokládám, že úspěšně. Občasné vynechání motoru a vrzavý zvuk je rušivý jev během jízdy, ale v první řadě může ohrozit na zdraví osoby ve vozidle a další účastníky silničního provozu, a to zejména při předjíždění, případně vjezdu z vedlejší silnice na hlavní, kdy motor “chcípne“. Výše jmenované závady se opakují v nepravidelných intervalech. Poznámka: 10.1.2020 - od výjezdu v 15:00 hod. , 2850 km, do příjezdu KODECAR HK 16:20 hod. , 3000 km, se vrzavý zvuk ozve při každém přidání plynu během jízdy, i pokud auto stojí a motor je ve volnoběžných otáčkách a sešlápnu plynový pedál
- 16:20 hod. KODECAR HK, závada sdělena p. Schejbalovi (vedoucí prodeje) s požadavkem, aby si šel zvuk poslechnout, odpověď: zavolejte, až tady bude vedoucí servisu, ten zvuk není nic vážného, s tím můžete jezdit (moje obava byla, aby následně nedošlo k nějakému závažnému poškození, protože dle záručních podmínek jsem povinen oznámit svůj nárok opravci okamžitě, když se o něm dozvím a vozidlo musí být bez prodlení odvezeno opravci, aby mohla být provedena záruční oprava)
- druhý muž (Mitsubishi), který se v provozovně nacházel, nám sdělil, že jiný zákazník tam již s touto závadou u Mazdy CX-30 byl a že se zřejmě jedná o hadici (trubku) od kompresoru, která pravděpodobně tento zvuk vydává (z důvodu malého nebo velkého průměru??? ). Děkuji za odpověď. Ivoš.

 

ODPOVĚĎ:
Vaše nároky určuje uzavřená kupní smlouva.
Zákon obecně umožňuje v těchto případech odstoupit od smlouvy, nicméně současně umožňuje, aby si smluvní strany stanovily vlastní podmínky odstoupení od smlouvy kvůli vadám, čehož je v praxi hojně využíváno.
Doporučuji důkladně prostudovat smlouvu a veškerou podepsanou dokumentaci, jaké Vám v těchto případech přiznává práva. Je také nezbytné dodržet přesný postup pro uplatnění těchto práv tak, jak je popsán ve smlouvě.
Dále doporučuji vést veškerou komunikaci výhradně v písemné formě, v případě sporu byste obtížně prokazoval, co bylo řečeno ústně.