Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodali jsme auto 20 let staré, do posledního dne užívané. Při koupi jsme kupujícího upozornili, že "hučí" ložisko. Po 1.000 km je třeba dolívat olej a špatně se posunuje sedadlo. O jiných závadách jsme nevěděli. Nyní se nám po 14 dnech kupující ozval - dal auto zkontrolovat údajně "odborníkem".

Ten rozebral ložiska a snad i část převodovky, kupujícímu sdělil, že oprava bude stát 10.000 Kč a kupující teď po nás chce odstoupit od smlouvy. Auto snad složili do "původního stavu". Podotýkám, že jsme auto prodali vzhledem k výše uvedenému za minimální cenu 10.000 Kč. Má na to právo? Má právo něco rozebírat, když pak vrátí, jakou mám jistotu, že je auto složeno správně? Máme my právo chtít náhradu za užívání auta? Děkuji, Erika.

 

ODPOVĚĎ:
V tomto případě je podstatné, co říká smlouva. Zákon umožňuje, aby si smluvní strany nastavily práva dle svých potřeb, proto je třeba nejdříve důkladně prostudovat smlouvu.
Pokud smlouva hovoří o tom, za jakých podmínek lze odstoupit od smlouvy, je takové odstoupení možné pouze pokud budou splněny tyto podmínky. Jestliže smlouva o této problematice nehovoří, postupuje se dle zákona:
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Kupující by tak mohl odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud byste Vy porušili nějakou svou povinnost ze smlouvy. Jestliže smlouva hovoří o tom, že vozidlo je staré a má vady, obecně nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká.
Při odstoupení od smlouvy si strany vracejí poskytnutá plnění, tj. Vám vzniká povinnost vrátit zaplacené peníze a jemu vrátit Vám auto. Skutečnost, zda je vozidlo „složeno správně“, můžete nechat prověřit odborníkem.
Doporučuji vést veškerou komunikaci s kupujícím v písemné podobě, o případném převzetí vyhotovit písemný protokol, kdy samotné předání vozu by mělo nejlépe proběhnout za přítomnosti odborníka, který vozidlo současně prohlédne a jeho stav bude zachycen v protokolu.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.