Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2015 jsme zakoupili nezkolaudovanou nemovitost - rodinný dům. 05/2019 se na zdech a podlahách začaly objevovat praskliny, což stále pokračuje. Pokud bychom jako reklamaci požadovali po původním vlastníkovi finanční částku na provedení nutných úprav, jakou máme naději a možnost na její získání?

Nyní máme zažádáno o vyhotovení zprávy od statika, od které se bude vyvíjet náš další postup. Je vždy nutné dát věc k soudu jako občanskoprávní spor? A pokud by případný soud rozhodl v náš prospěch, jaké jsou možnosti vymoci požadovanou částku? Původní vlastník nedisponuje větší finanční hotovostí, vlastní pouze byt, druhý byt vlastní jeho bývalá manželka, se kterou se rozvedl po prodeji nemovitosti. Byla by tedy možnost soudní exekuce jejich majetku nebo platů v náš prospěch? Nebo by byla i jiná možnost? Předem děkuji za odpověď. Marian.

 

ODPOVĚĎ:
Primárně je podstatné, zda jste byli informováni o stavu nemovitosti a upozorněni na tyto vady. Tyto informace můžete zjistit z uzavřené kupní smlouvy, tu doporučuji důkladně prostudovat. Pokud jste informování a upozorněni nebyli, máte právo tyto vady reklamovat (opět způsobem uvedeným ve smlouvě) a žádat po vlastníkovi mj. i slevu z kupní ceny, provedení opravy apod. (i zde odkazuji na text smlouvy, jelikož zákon umožňuje, aby si smluvní strany nastavily podmínky dle svých potřeb).
Nárok vzneste k prodejci písemnou formou. Pokud by s ním nesouhlasil, musíte se obrátit na civilní soud. V případě, že soud stanoví, že máte nárok na úhradu finanční částky a prodávající ji dobrovolně neuhradí, můžete se obrátit na exekutora, který může částku vymoci mj. i prodejem bytu (pokud nebude jiná možnost).  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem