Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

03/2019 jsem zakoupila starší vozidlo. Pár dní po jeho zakoupení byly shledány závady, které bránily v bezpečném provozu vozidla. Kontaktovala jsem prodejce a bývalou majitelku tohoto vozidla (písemnou formou) o těchto závadách. Prodejce přislíbil nápravu, ale její realizace neustále oddaloval.

Snažila jsem se s bývalou majitelkou rozumně domluvit na možné snížení prodejní ceny vozidla nebo na odstoupení od smlouvy zákonem stanovené lhůtě. Majitelka nikterak nereagovala, prodejce korespondenci nepřevzal. Poslední den, kdy bylo možné od smlouvy odstoupit a přes upomínky k nápravě závad, prodejce začal zasílat výsměšné, vulgární a výhružné emaily. Osobně jsem navštívila bývalou majitelku vozidla. Ta mi sdělila, že vozidlo vyměnila s prodávájícím na sadu pneumatik, a dala prodejci plnou moc k dalšímu prodeji vozidla. Podpis na kupní smlouvě není její (jak uvedla ve videonahrávce - se souhlasem). Mohu požadovat kompenzaci za opravu vozidla, vzniklou škodu apod. Podat trestní oznámení na prodejce? Děkuji, Alena.

 

ODPOVĚĎ:
Zde je podstatné, s kým jste uzavřela smlouvu a co je jejím obsahem. Je samozřejmě možné, aby původní vlastník prodával své vozidlo prostřednictvím třetí osoby, které udělí plnou moc a která za prodávajícího podepíše kupní smlouvu. Jelikož zákon umožňuje, aby si smluvní strany upravily podmínky prodeje a reklamace dle svých potřeb, je nezbytné nejdříve důkladně prostudovat uzavřenou smlouvu a zjistit z ní:
1. Zda smlouva hovoří či nehovoří o vadách vozu
2. Jakým způsobem reklamovat vady
3. Jaká práva můžete uplatňovat (slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy apod.)
Trestní oznámení může podat jakákoliv osoba, pokud má podezření, že došlo ke spáchání nějakého trestného činu, jste tak oprávněna podat trestní oznámení.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.