Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem byt ve starším domě, který byl 2016 rekonstruován. Dva měsíce po nastěhování se na zdech objevila plíseň a sanačním pracovníkem byla zjištěna vlhkost stěn přes 10 procent. Chci se zeptat, zda mám nárok na reklamaci skrytých vad u předchozího majitele a jak mám postupovat.

V kupní smlouvě je uvedeno "Kupující prohlašuje a potvrzuje podpisem této smlouvy, že si předmět koupě řádně a důkladně prohlédla, jeho stav je jí znám a v tomto stavu jej bez výhrad přijímá do svého vlastnictví. Kupující potvrzuje podpisem této smlouvy, že stav předmětu koupě odpovídá jejímu stáří a sjednané kupní ceně." jinak zde o technickém stavu nemovitosti není žádná zmínka. Děkuji za odpověď. Sofie

 

ODPOVĚĎ:
Právo reklamovat skryté vady máte. Pokud smlouva více o tomto nehovoří, obraťte se na prodávajícího a písemně popište vady, které se projevily a které zde nebyly v době koupě. Současně mu sdělte, jaké právo z těchto vad uplatňujete – slevu z ceny, nebo zda požadujete opravu či odstupujete od kupní smlouvy.