Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10/2018 nám firma zhotovila plot z tahokovu. Podezdívku jsme měli vlastní z přírodního kamene. Firma zakázku neprovedla kvalitně a navíc poškodila podezdívku z kamene. Při montáži a řezání poškodili kámen na několika místech, navíc vyřízli hlavu plotového sloupku jelikož posuvnou bránu umístili vysoko.

Po několika reklamacích něco opravili a po dohodě poskytli slevu z ceny. Firma uznala, že provedení bylo udělané nekvalitně. Nyní se rozbila fotobuňka u pojízdné brány. Firma nejprve slibovala opravu pak nekomunikovala a nyní poslali mail, že reklamaci neuznavají a tím, že nám poskytli slevu z ceny jsme přišli o záruku. Toto je plné znění odpovědi. Po prostudování vašeho případu, jsme se rozhodli Vaši reklamaci neuznat a to z následujících důvodů.
1) Nenechal jste nás dokončit montáž do konce, tudíž nejsme schopní poskytnout standartní záruční podmínky.
2) Dle našeho obchodního oddělení jste dostal ještě slevu 25.000 Kč a tím Vám zanikla jakákoliv možná záruka.
Vzhldem k tomu Vám mohu nabídnout následující: pošlu Vám zdarma nové fotobuňky a vy si provedete opravu a nebo je tu možnost si objednat servis, který si ale samozřejmě platíte. Montáž byla zcela dokončena.
Na samotnou bránu je záruka pět let. Děkuji za odpověď. Jana.

 

ODPOVĚĎ:
Zde záleží na obsahu smlouvy, kterou jste uzavřeli. Občanský zákoník pouze stanovuje, že si strany mohou ujednat záruku, bližší podmínky ovšem neurčuje, záleží tedy na smluvních stranách, jak se dohodnou (na co se záruka vztahuje, jak je dlouhá, kdy se neuplatní apod.).
Je tak nezbytné prostudovat smluvní dokumentaci, jak přesně je záruka vymezena, na jaké případy dopadá a na jaké nikoliv apod. V případě pochybností se můžete obrátit na některého advokáta (kontakt zde: www.advokatikomora.cz).