Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2019 jsme koupili Škodu octavii ročník 2010. Paní byla velice slušná, dala nám k tomu veškeré papíry. I jeden kde jsou popsány všechny výměny na voze od mechanika z jejich vesnice. 07/2019 se nám automobil cestou z dovolené v Rakousku zastavil a nejel. Rozblikala se kontrolka. Na naše náklady jsme jej odtáhli do ČR.

Auto jsme proto dali do autorizovaného servisu, kde nám jej vrátili po několika dnech, že je pojízdné. Po ujetí 5km se auto opět zablokovalo a nejelo. Opět jsme automobil odtáhli na naše náklady do servisu, kde vyměnili pojistky a řekli nám, že auto je pojízdné. Bohužel jsme ani nevyjeli z parkoviště a již bylo opět nepojízdné. Nyní se nám ozvali z autorizovaného servisu, že se jedná o závadu mechatroniky převodovky, nejspíše zapříčeněná nedodržováním výměny oleje po 60 000 km. Jde o skrytou vadu, kterou jsme nemohli odhalit. Prodávající nám na samostatném papíru napsala, že by měl být olej vyměněn ve 200.000 km ale v Louda auto zjistili. že je poslední záznam při 117.000 km. Máme právo na vrácení peněz a vrácení auta majitelce tudíž na odstoupení od smlouvy + náklady na odtahy a opravy?

 

ODPOVĚĎ:
Zde záleží na několika skutečnostech:
Předně je podstatné, zda na tuto situaci nějak pamatuje smlouva. Doporučuji tedy důkladně prostudovat kupní smlouvu, kterou jste podepsali.
Pokud smlouva o tomto nehovoří, postupuje se dle zákona, podle kterého platí:
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Ve Vašem případě by se jednalo pravděpodobně o podstatné porušení, nicméně Vaši možnost odstoupit od smlouvy trochu komplikuje skutečnost, že není přesně zjištěno, v čem spočívá závada (servis v přiloženém dopise uvádí, že „pravděpodobně“ nedodržení intervalu výměny oleje způsobilo závadu). Proto nelze také s jistotou stanovit, zda se jedná o skrytou vadu či nikoliv.
Pokud by došlo k platnému odstoupení od smlouvy, smlouva se od počátku ruší a strany mají povinnost si vrátit poskytnuté plnění – tj. peníze oproti vozidlu. Je zde pak také možnost požadovat náhradu škody - vzniklé náklady (odtah apod.).  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem