Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem jako zastupitel obce Police. Obec Police 07/2019 zakoupila na dotace 30 setů posezení (stůl a 4 židle) do kulturního sálu. Nábytek byl sestaven odbornou firmou. Za měsíc byl použit celkem 2x v časovém rozsahu asi 2x3 hodiny.

Po každém použití je nutné vždy židle utáhnout, aby se na nich vůbec dalo sedět, jelikož jsou montované kusy k sobě spojené takovým způsobem, že k sobě úplně nepasují a šrouby se povolují. Každým utažením se snižuje "funkčnost" závitu a odhadujeme, že ještě tak cca 2 utažení a závit bude strhnutý. Proto jsem se jménem obce obrátila na dodavatele, zda je situace nějakým způsobem řešitelná. Upozornila jsem na to, že se nejedná o každodenní použití, jak by se v případě použití pro soukromé účely jídelního setu dalo očekávat, ale jen pro občasné využití. Jedná se o nákup v hodnotě cca 100 000 Kč. Odpověď: "Dobrý den, zasíláme vyjádření k reklamaci: Na základě Vašich doložených skutečností sdělujeme, že práva kupujícího z vadného plnění nejsou dána, je-li vada způsobena nadměrnou zátěží používáním předmětu koupě pro komerční nebo pro jiné nekomerční účely, než je jeho použití v domácnosti. Prodávající v žádném případě neodpovídá za užívání zboží způsobem, který se liší od způsobu použití uvedeného v návodu k použití daného zboží. Prodávají též neodpovídá za případné vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem, nebo škodu vzniklou Kupujícímu nebo třetí straně v důsledku užívání zboží nesprávným způsobem. Z Vašeho mailu je jasné, že dochází k mimořádnému zatížení žídlí. Židle mají určitou nosnost a nejsou stavěny na zátěžové situace. Proto se Vaše reklamace zamítá."  Je prosím nějaká šance reklamace nebo nějakého postupu řešení takového situace, kdy se jedná o nakládání s veřejnými prostředky? Může prodávající zamítnout reklamaci bez toho, aniž by zboží viděl? Vzhledem k tomu, že jde o nezanedbatelnou částku pro rozpočet obce, máme oslovit znalce v oboru, aby posoudil "odolnost" židlí a šroubení proti povolení při opakovaném posazení osoby (zatížení)? Děkuji. Darina.

 

ODPOVĚĎ:
Předně doporučuji důkladně prostudovat uzavřenou smlouvu, zda, popř. jaký předvídá postup v případě podání reklamace a jejího vyřízení. Je totiž nezbytné přesně dodržet postup stanovený smlouvou. Pokud reklamace není uznána, můžete se obrátit na znalce, v návaznosti na jeho zjištění pak můžete nábytek nechat opravit a požadovat úhradu nákladů po dodavateli.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem