Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem soudně určeným opatrovníkem svého otce, ten trpí pokročilou demencí. Otec je v péči soukromého sociálního zařízení. Mám i matku, která pro svůj dlouhodobě zhoršený stav má zájem o byt v domě s pečovatelskou službou. Rodiče vlastní ve společném jmění manželů nemovitost. Pokud matka dostane přidělen byt v pečovatelském domě, rodinný dům rodičů zůstane neobydlen.

Mám ještě sestru, obě se snažíme o dům pečovat, zajišťujeme péči o matku, ovšem obě máme jiné bydliště a vlastníme své nemovitosti. Matka chce dům prodat, ovšem s otcem je naprosto nemožné cokoli řešit, je ve stavu, kdy už neví vůbec nic, v podstatě ani své jméno, je upoután na lůžko. Můj dotaz zní, jakým způsobem by byl možný prodej nemovitosti? Jako opatrovník sice mohu jednat za otce s úřady, přebírat poštu i nakládat s financemi, ovšem nakládání s nemovitosti do rozsahu opatrovnických práv zahrnut není. Děkuji za odpověď. Uršula.

 

ODPOVĚĎ:
Nemovitost rodičů je možné prodat, ale je třeba za otce schválení soudu. Postup by tedy byl takový, že byste za otce jako opatrovník podepsala kupní smlouvu a tu byste předložila soudu ke schválení společně s návrhem na schválení právního jednání. Do návrhu byste měla uvést důvod prodeje a vylíčit všechny rozhodné skutečnosti. Peníze z prodeje by pak musely být prokazatelně převedeny na účet rodičů, soud zkoumá, aby osoby omezené ve svéprávnosti nebyly zneužity, ale v dané situaci by s největší pravděpodobnostní prodej povolil.