Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

4/2019 jsme si objednali zhotovení a montáž markýzy s otřesovým čidlem od firmy Univers Tech s. r. o. v celkové částce 54.217 Kč. Nejprve na základě telefonické domluvy dorazil na místo montáže obchodní manažer, který měl situaci obhlédnout. Zapsal si naše požadavky na markýzu (barva látky, rozměry).

Obhlédl, na náš vkus velice krátce, místo montáže a neviděl v ničem problém, upozorňovali jsme na to, že máme železobetonovou stavbu. V zaslané smlouvě o dílo jsme podepsali elektropřípravu a stavební připravenost. Což jsme z naší strany dodrželi, vše bylo připraveno na příchod řemeslníků. Po zaplacení proformafaktury č. 290293 dne 15.4.2019 částky 37.217 Kč k nám dorazili řemeslníci 17.5.2019. O tom že se jedná o železobetonovou stavbu neměli informace a tak byli překvapeni, neboť neměli dostatečné nářadí, které jsme jim dokonce museli půjčovat. Partner jim ukázal, kde by měli vrtat. Bez toho aniž by si něco zaměřovali, začali vrtat a mezitím nám několikrát vypadly pojistky. Nakonec přestal jít proud v domě úplně. Zjistili jsme, že řemeslníci posunuli patku markýzy o něco výš než bylo skutečně vyznačeno. Poté jsme navíc zjistili, že tím že nebylo dodrženo přesně vyznačené místo, došlo k provrtání do 2 pokojů v patře což nebylo v plánu a v jednom z pokojů se jim povedlo zasáhnout elektrické vedení, takže v celém pokoji nefungují zásuvky kromě jedné. Jeden z řemeslníků dokonce uznal, že se to stalo tím, že to posunuli. Nafotili jsme provrtaná místa a zapsali do předávacího protokolu, že montáž sice proběhla, ale že došlo k poškození vnitřních zdí vlivem špatného zaměření a že došlo i k poškození elektrického okruhu v domě. Dále že po telefonické domluvě s obchodním manažerem řešení vzniklých škod bude na místě řešeno s jednatelem společnosti panem Štáhlavským. Předmět díla byl předán se závadami (škrtnuto bez závad). Ke schůzce s panem jednatelem bohužel nikdy nedošlo.   Další týden se nám ozval pan obchodní manažer s tím, že máme vyčíslit škodu. Nechali jsme si udělat kalkulaci od řemeslníků a odhadovaná částka se pohybovala kolem 11.785 Kč. To zhotovitel odmítl a nabídl, že nám jejich firma přijede díry ve zdech opravit nebo nám jako kompenzaci nabízí částku 1.000 Kč na opravu zdí, kam se řemeslníci provrtali, ať si opravíme sami, že za poničení elektřiny v jednom z pokojů nejsou zodpovědní, neboť elektropřipravu jsme měli zajistit my. Následovaly další e-maily a telefonáty s obchodním oddělením s paní Pavlou Krabcovou, která bohužel o vzniklé situaci nic nevěděla a neměla ani žádné technické znalosti k řešení takové situace. S částkou 1.000 Kč jsme samozřejmě nesouhlasili, neboť škoda je vyšší. Zhotovitel nesouhlasil a stál si za svým vyjádřením, nečekal na naše další e-mailové vyjádření (nemohli jsme se vyjádřit hned, neboť jsme byli na dovolené) zda souhlasíme s další nabídnutou částkou 2.000 Kč a nechal vystavit fakturu č. 20191074 se splatností 23.7.2019. Vzhledem k tomu, že po několikanásobném vysvětlování a žádostech, ať se na to co se vlastně skutečně stalo, přijede někdo technicky zdatný z firmy podívat, že jsme ochotni se nějak domluvit, nikdo nereagoval, zaplatili jsme tedy pouze částku 5.215 Kč (celková částka 54.217 Kč - 37.217 Kč proforma - kalkulované zednické a elektrikářské náklady) a poslali doporučený dopis s vysvětlením k pozastavené částce dne 23.7.2019 do firmy k rukám ředitele, že pokud neodstraní firma veškeré vzniklé škody do 2 měsíců od splatnosti faktury, použijeme peníze z odstavené částky. Čekali jsme na odpověď, nedorazila. 7.8.2019 přišla e-mailová upomínka z ekonomického oddělení, že zřejmě nedopatřením byla zaplacena částka 5.215 Kč. Což jsme 13.8.2019 paní ředitelce ekonomického oddělení opět vysvětlovali e-mailem. Nakonec následovala výzva k zaplacení částky 11.875 Kč. resp. 9.785 Kč ze dne 12.8.2019 od právního zástupce firmy, že máme zaplatit částku 9.785 Kč do 23.8.2019, jinak se firma obrátí na soud, kde bude podána žaloba. Chtěla jsem se Vás tedy zeptat, zda můžeme v takové situaci provést nějaké kroky, abychom se bránili nebo skutečně budeme muset zaplatit celou částku, i když firma postupovala nesprávně a zaplatíme za to bohužel nespravedlivě my. Děkuji za odpověď. Milena

 

ODPOVĚĎ:

Pokud společnost neprovedla dílo (montáž markýzy) tak jak měla, jedná se samozřejmě o vadu a Vy máte právo se bránit. A to i pokud by na Vás tato společnost podala žalobu. Je pozitivní, že máte komunikaci se společností v písemné podobě (dopisy, emaily), jelikož toto budete moci použít i v případném soudním řízení. Můžete se nechat zastoupit také některým advokátem (kontakt zde: www.advokatikomora.cz).
V současné době můžete zaslat na sídlo společnosti doporučeným dopisem shrnutí celé situace. Pak záleží na společnosti, zda svou chybu uzná nebo se pokusí v soudním řízení prokázat, že žádné pochybení z jejich strany nevzniklo.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odškodnění za poškození vnitřní zdi a elektroinstalaci při instalaci markýzy řemelníkem firmy Univers Tech s. r. o.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.