Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

01/2018 jsem koupila pozemek - orná půda. Dle vyjádření realitní kanceláře je pozemek "určený k výstavbě". Dle územního plánu jako obytná plocha smíšená - pozemek byl rezervován již od 12/2016, kdy byla možnost výstavby (tento pozemek se dělil na 4 části, kdy jedna byla již ve 12/2016 prodána a v roce 2017 se tam postavil dům, tudíž jsme neměli žádné obavy, že by jsme nemohli i my).

Prodávající mě ale neupozornil na změnu územního plánu č. 1, která nabyla v platnost v 11/2017, že tento pozemek spadl do záplavové oblasti, kde je zákaz výstavby, ani realitní kancelář mě na to neupozornila.
Popravdě ani stavební úřad ještě v 4/2018 nevěděl, že se na tomto pozemku nedá stavět z důvodu záplavové oblasti, kdy mi na stavebním úřadě pro banku potvrdili, že se na pozemku dá stavět (bohužel mi ale následně vedoucí stavebního úřadu řekl, že takové potvrzení nemá žádnou váhu, jelikož to nebylo úřední cestou a pracovníci prý nesmí taková potvrzení pro banku potvrzovat), že se nedá stavět mě úřad upozornil až v 5/2018, kdy jsem žádala o povolení sjezdu a dávala již dohromady dokumentaci k povolení stavby.
Nevím zda můžu zmínit, že pozemek se kupoval od manželky a švagrové starosty obce, který si myslím věděl, že pozemky přešly do záplavového území, určitě ví co se mění změnou územního plánu.
Jelikož jsem matka samoživitelka s postiženým synem a výstavba domu je pro nás priorita č. 1, a sehnat finance i úvěr bylo pro mě složité a nyní mám pozemek, kde nemůže být ani zahrada a bohužel výše úvěru mi nedovoluje si koupit další pozemek a zároveň stavět, a dokonce mohu o již vyřízený úvěr přijít, nehledě na to, že jsem již nechala zhotovit projektovou dokumentaci a různá povolení, takže další náklady ve výši cca 50 tis.
Lze považovat za právní vadu to, že mě prodávající neinformoval, že pozemek je v záplavové oblasti a napadnout tímto kupní smlouvu a požadovat její zrušení nebo aspoň slevu min. 75 %, jelikož nyní je pozemek úplně bezcenný.
Obec sice řeší změnou územního plánu č. 3 povolení staveb v záplavové oblasti, ale bohužel krajský úřad nechce zatím povolit, pokud povolí. Povodí Odra mi stavbu RD v záplavovém území povolil na vlastní nebezpečí s určitými technickými parametry, které jsem schopna dodržet, ale bez změny územního plánu je takové povolení k ničemu. Jedná se o obec Dětmarovice. Děkuji, Simona

 

ODPOVĚĎ:
Zde záleží, co je přesně napsané v kupní smlouvě, kterou jste pozemek kupovala, a dále v případné smlouvě s realitní kanceláří. Je nezbytné tyto důkladně prostudovat, zejména prohlášení prodávajícího o pozemku a jeho vlastnostech. V návaznosti na to pak lze uvažovat o reklamaci vad, žádat slevu z ceny popř. i od smlouvy odstoupit. Můžete se v této věci obrátit také na některého advokáta, který může smlouvu detailně prostudovat a stanovit pro Vás nejlepší další postup.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: