Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu, jak lze postupovat v případě, že řemeslník (instalatér/topenář) nám oproti původní domluvě, dodal jiný systém vytápění, s tím, že bude splňovat požadavky, které jsme na vytápění měli, ale nesplňuje. Mezi neustálými průtahy nás přesvědčoval, že stačí jenom něco seřídit, dodat ještě nějaké čidlo atd. , a bude to fungovat jak má.

Po nějakém čase používání jsme i po konzultaci s jinými topenáři zjistili, že tento systém už z principu nikdy nemůže fungovat, jak jsme požadovali. Jedná se o vytápění novostavby přízemního RD, vytápí se podlahou (plocha cca 200m2) + radiátory na přitápění, tepelný zdroj dřevo + elektřina. Požadavek byl na možnost rychlého zatopení, aby žena s malým dítětem nemusela trávit hodiny v kotelně, než se roztopí kotel a spustí se topení + možnost el. přitápění, jež se dá spustit z obytné části domu, nebo i dálkově či časovačem.
Podle původní dohody měl takové vytápění zajistit kotel na dřevoplyn, menší elektrokotel, kvůli úspoře akumulační nádrž na min 100l a užitková vodu (TUV) by ohříval kombinovaný bojler 200 l. Těsně před montáží, topenář na základě výpočtu tepelných ztrát, velikosti vytápěné plochy, atd. , které mu údajně provedla jeho dodavatelská firma, změnil dodávku tak, že místo kombinovaného bojleru a akumulační nádrže, dodal jednu 750l nádrž, kde ½ slouží pro ohřev teplé užitkové vody TUV a druhá ½ je pro vodu do topného systému a místo kotle na přitápění, jsou v nádrži el. topné patrony. A to s tím, že bude vše fungovat, dle požadavků.
Ve výsledku to tedy funguje tak, že se nejdříve 1,5-2h nahřívá nádrž, než se vůbec spustí čerpadla topení, ty se však po chvíli zase vypnou, protože 200l vody pro topení je hned pryč a znovu se čeká, než se nádrž dohřeje. Souvislého vtápění se dosáhne až po 2-3h, kdy se začne vracet horká voda okruhem zpět do nádrže.
Podobný princip je i u vytápění topnou patronou, akorát že trvá ještě déle a vyhřeje na menší teplotu. Spouštění na dálku také nefunguje, i když jsme si koupili drahý pokojový termostat, který nám topenář doporučil, protože topné nic automaticky nespustí, a i kdyby, tak nevyhřejí vodu natolik, aby se topná čerpadla spustila na více, jak 10 min.
Máme v takovémto případě, kdy topenář nesplnil základní požadavky a není žádnými úpravy schopen dosáhnout požadovaných funkcí, které jsme mu při objednávce zadali, nárok na to, aby si odvezl nádrž, kterou nám dodal oproti původní domluvě + to, co k ní patří a vrátil nám zpět peníze? Problém možná je, že zadání proběhlo ústně, ale i za přítomnosti nezávislých svědků. Faktury o zaplacení máme. Děkuji, Karela

 

ODPOVĚĎ:
Za vadné plnění lze samozřejmě považovat rovněž dodání jiného zboží, než jaké bylo objednáno (resp. v kontextu smlouvy o dílo, kterou jste pravděpodobně uzavřeli – zhotovení jiného díla, než jaké bylo objednáno).

Ve Vašem případě je podstatné:
1/ jak zněla původní objednávka (tzn. co mělo být dle smlouvy dodáno),
2/ zda byla tato objednávka posléze změněna a především, zda se tak stalo s Vaším výslovným souhlasem,
3/ bude-li odpověď na otázku ad 2/ kladná, zda Vám topenář výslovně slíbil, že vlastnosti díla (po změně objednávky) budou obdobné těm vlastnostem, které mělo mít dílo dle původní objednávky.

Obecně platí, že smlouva o dílo může být v průběhu svého plnění samozřejmě měněna, přičemž může dojít rovněž ke změně parametrů zhotovovaného díla. S takovou změnou však musí souhlasit obě smluvní strany, tedy zhotovitel i objednatel.
Pokud topenář prohlásil, že dílo dle původní objednávky není pro Váš dům vhodné, nabídl Vám změnu díla a Vy jste s touto změnou (v dobré víře v topenářovu profesionalitu) souhlasili, přičemž následně vyšlo najevo, že zhotovené dílo tyto vlastnosti nemá, jedná se bezpochyby o vadu, kterou je možné reklamovat.
Pakliže byste (při vědomí obtíží, kterým nyní čelíte) smlouvu o dílo vůbec neuzavřeli, lze dojít k závěru, že topenář porušil své smluvní povinnosti podstatným způsobem, což Vás opravňuje k odstoupení od smlouvy. Následkem odstoupení od smlouvy je vrácení vzájemně poskytnutých plnění (tzn. že topenář si odveze, co Vám dodal a vrátí Vám cenu díla).
Ve Vašem případě je důležité, abyste byli schopni svá tvrzení dostatečně prokázat. Byla-li smlouva o dílo a její změny uzavírány ústně, budou hrát klíčovou roli svědecké výpovědi, popř. korespondence, kterou jste s topenářem například vedli (a ze které vyplývají okolnosti změny smlouvy o dílo).
V první řadě Vám doporučuji pokusit se s topenářem dohodnout na smírném řešení, tedy na dobrovolném vrácení ceny díla oproti vrácení toho, co Vám topenář vydal.
Nebude-li dohoda s topenářem možná, nezbude Vám, než topenáři doručit písemné odstoupení od smlouvy, v němž 1/ identifikujete smluvní strany, 2/ specifikujete smlouvu (datum uzavření, čeho se měla týkat apod.), 3/ zřetelně uvedete, že od této smlouvy odstupujete, 4/ uvedete, proč od smlouvy odstupujete (tedy v čem spatřujete podstatné porušení smluvních povinností topenáře) a 5/ vyzvete topenáře, aby Vám v přiměřené lhůtě (kterou zde stanovíte) vrátil cenu díla a sdělíte mu, v jakém čase jste schopni mu umožnit odvoz jím dodaného díla.
Jeden stejnopis odstoupení si ponechte, druhý doručte topenáři prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, popř. navíc ještě scanem v příloze e-mailu).

Nebude-li topenář na odstoupení od smlouvy reagovat, nezbude Vám, než v této věci podniknout příslušné právní kroky. Nabízí se Vám:
- mimosoudní řešení spotřebitelského sporu před Českou obchodní inspekcí (s touto možností však musí topenář souhlasit), nebo
- soudní řešení sporu (tedy podáním žaloby k místně příslušnému okresnímu soudu).