Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Geodet pro nás vyhotovil geometrický plán hospodářské budovy, určil na 20 cm2 přesah do společného pozemku. Rozhodl se nepřiznat nám žádnou odchylku a navíc zeď budovy, kterou použil jako hranici budovy zasahující do spolku, není rovna (nesáhuje tedy rozvnomerne pomyslných 20 cm2 po celé délce). V plánu je zakreslena rovně. Máme právo vyžadovat opravu plánů a zohlednění geometrické odchylky, která může být až 2 m2 a nejméně 0,40 m2. V případě přiznání odchylky bude celá budova v našem vlastnictví. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Na opravu v katastrálním operátu máte dle ustan. § 36 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona, právo. Musíte podat u příslušného Katast. úřadu návrh na opravu a v rámci tohoto návrhu můžete zároveň požádat o zohlednění odchylky. V tomto posledně zmíněném však Katatr. úřad není povinen vyhovět.