Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nechala jsem si 2016 lakovat zadní víko kufru ve smluvním servisu mé pojišťovny v rámci havarijního pojištění. Před několika měsíci se v laku po celé délce předělu kufru objevily bublinky. Nyní uběhlo od práce autoservisu 22 měsíců. Mám ještě právo na reklamaci? V autoservisu mi řekli, že již právo na reklamaci nemám. Dále mi řekli, že za to stejně neručí, jelikož je to starší auto a mohla tam být nějaká skrytá rez, která se po čase takto projevila.

V předávacím protokolu, kdy si auto brali k opravě v r. 2016, ale takový záznam o rzi není a ani já si nejsem vědoma takového zjištění. Řekli mi, že mám do místa těch bublinek rýpnout šroubovákem a když se rez pod lakem neobjeví, tak mi reklamaci přijmou. Když jsem se na ty bublinky ptala v jiném nezávislém autoservisu, řekli mi, že rez to určitě nebude, spíš že auto bylo před lakováním špatně odmaštěno, či lakýrník nebyl dostatečně zkušený a nanesl tam barvu nerovnoměrně. Zajímalo by mě, jak můžu celou záležitost vyřešit a zda, pokud by mi museli vozidlo přijmout do reklamace, na jejíž vyřízení mají 30 dnů, bych opravdu muselo stát celých 30 dnů od přijetí reklamace u nich v servisu a já ho nemohla používat, což by pro mě bylo komplikované. V případě možnosti uplatnění mé reklamaci, jsem vás chtěla požádat o vzor takovéto písemné reklamace.
Děkuji, Monika

 

ODPOVĚĎ:
Jelikož je poskytovatel servisních služeb prodávajícím, tj. ten, který prodává své služby, a vy kupujícím, tj. tím, který si kupuje tyto služby, pak se na Váš a na autoservis vztahují ustanovení občanského zákoníku o prodeji a koupi. Proto dle § 2113 zákona č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník (dále jen „OZ“) se zárukou za jakost prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Neposkytnutí záruky ze strany prodávajícího však kupujícího nezbavuje práv z vadného plnění podle § 2099 a násl. OZ. Ujednáním záruky také nemohou být vyloučena práva z vad věci podle obecné úpravy. Z toho plyne, že Vy můžete uplatňovat reklamaci na špatně provedenou službu v autoservisu, a to bez ohledu na to, zda jste závadu objevila hned po převzetí auta, nebo až po několika měsících. Stále se jedná o špatně provedenou práci, za kterou jste si zaplatila. OZ v ustanovení § 2103 také rozlišuje vady zjevné a vady skryté. Vady zjevné jsou patrné hned, vady skryté se mohou projevit až použitím věci (auta), či po určité době používání věci. Ve Vašem případě tedy jde o vadu skrytou, kterou jste nemohla objevit ihned po převzetí auta z autoservisu. Ohledně práva autoservisu na odstranění vady v rámci reklamace v délce 1 měsíce je nutné sdělit, že jsou tyto práva a povinnosti obou smluvních stran, včetně způsobu reklamace a vyřízení reklamace, uvedeny ve smlouvě, kterou jste při předávání auta do autoservisu zcela jistě podepsala a tímto i souhlasila s postupem autoservisu při reklamaci. Pak už je jen na vzájemné dohodě mezi Vámi a autoservicem zda tyto podmínky změníte, nebo se domluvíte na jiném postupu a to na základě § 2107 odst. 2 věty druhé OZ, podle níž může prodávající odstranit vady podle své volby opravou věci nebo dodání nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Písemný vzor reklamace bohužel nelze bez upřesňujících údajů předložit. Reklamační protokol by Vám na požádání měl vyhotovit autoservis, jelikož u něj budete reklamaci uplatňovat.