Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1.4.2019 jsem prodal své auto. Dnes (12.04.2019) 8.4.2019 mně kupující kontaktoval s tím, že na autě se rozsypala spojka a oprava bude stát 7 tisíc. Auto jsem prodal za 6 tisíc Kč. Jako důvod uvedl to, že při koupi nemohl slyšet hlučnou spojku, protože výfuk byl prasklý a dělal hluk. S autem odjel po podpisu smlouvy. Ve smlouvě jsem uvedl závady, které mi byly v den prodeje známy. Nic jsem nezatajil.

Kupující po mě žádá slevu 2000, - Kč, jinak prý auto vrátí zpátky. V mezičase prý na autě opravil výfuk a brzdy. Pokud prý nedám slevu, tak auto vrací a opravené věci odstraní. S autem jsem donedávna denně jezdil a o závadách uvedených ve smlouvě jsem veděl. O závadě spojky jsem nevěděl. V případě, že posoudíte, že se jedná o skrytou vadu, auto si nechám dovézt zpět. Jak se zachovat, když kupující bude odstranovat již opravené věci? Mám jistotu, že nebudu podveden? Děkuji. Ctibor

ODPOVĚĎ:
Nejprve ke znění kupní smlouvy: smlouva se odkazuje na § 588 občanského zákoníku, avšak zjevně toho, který již není dneska (12.04.2019) platný, jelikož § 588 občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb. , se nevztahuje k prodeji. Na toto právní ujednání se vztahuje ustanovení § 2085 a násled. občanského zákoníku.
Dle současného, tj. platného občanského zákoníku také platí, že odpovědnost za skryté vady, které nejsou zjistitelné při koupi věci, ale projeví se až po koupi, nese prodávající. O tom hovoří § 2100. V případě, že bude kupující uplatňovat svá práva z prodeje vadné věci, pak by se měl kupující s prodávajícím dohodnout, jak bude toto vadné plnění napraveno. Tj. zda slevou z kupní ceny nebo vrácení věci a peněz apod. (viz § 2106).
Pokud by chtěl odstranit opravené věci, tak může takto učinit, ale jen takovým způsobem, který nepoškodí vrácenou věc, tj. auto.