Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala na to, pokud chce jednatel rezignovat, jaká je výpovědní doba. Někde jsem četla 1 měsíc, někde se uvádí 2 měsíce. A také od kterého data se toto počítá? Jednatel je zároveň 40% společník a přijetí rezignace si podepsal za sebe jako společník ihned ten den podání rezignace 27.12.2022. Mně jako 60% společníkovi byla rezignace dodána až později, 3.1.2023.

Dále by mě zajímalo jakým způsobem mohu proti této rezignaci namítat. Jelikož se jedná o nevhodné období této výpovědi z funkce jednatele. Jednatel svým jednáním přivedl společnost do dluhů, nevyplácí mzdy, neplatí faktury, zatajuje peníze a nyní také dal výpověď z jediné provozovny. Dále jsou nahlášeny kontroly ze strany živnostenského úřadu, úřadu práce a inspekce práce a v neposlední řadě z FÚ. Jednatel si myslí, že svojí rezignací se zbaví povinností za svá jednání a také povinnosti za společnost na úřadech jednat. Evidentně se obává pokut, jelikož ke kontrolám nemá dostatečné dokumenty a také svým jednáním ilegálního zaměstnávání a nepřiznávání některých příjmů za služby se dopustil trestných činů. Jak mohu tedy napadnout tuto rezignaci a "donutit" tak jednatele, aby za své činy byl zodpovědný a dotáhl vše do konce, jinak společnost čelí úpadku a to jeho vinou. Byla jsem na jednání jednatele upozorněna a proto jsem jej konfrontovala s dotazy a následně ihned poté obdržela jeho rezignaci. Tím mi potvrdil, že vše souhlasí a uvedená tvrzení jsou pravdivá. Mohu také podat na jednatele trestní oznámení ve věcech, které jsou mi nyní známé? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Marta van Neck.

 

ODPOVĚĎ:
Pro postih jednatele není rozhodné, kdy ukončil své jednatelství. Pokud bude prokazatelné, že ke škodám a nedodržování právních předpisů docházelo za jeho působení, je odpovědný i když se funkce jednatele vzdal. Můžete na něj tedy podat trestní oznámení. Bohužel ale jako společník společnosti také odpovídáte za určitá jednání, neboť i když máte jednatele, z titulu řádného hospodáře a podnikatele můžete být volána k zodpovědnosti. Té se samozřejmě zprostíte, pokud prokážete, že jste nemohla ani při nejlepší vůli jeho podvody odhalit. Pokud jde o samotnou lhůtu, tak samo oznámení o ukončení funkce jednatele ještě není samotným ukončením. Ukončení musí být projednáno na valné hromadě a pokud odsouhlaseno není, tak výkon funkce jednatele končí až uplynutím 1 měsíce od konání dané schůze (valné hromady).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.