Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

3.10.2021 nám během provozu začala hořet sušička Candy Hoover. Požár zničil pračku a nenávratně poškodil celou koupelnu. Spotřebič byl starý 4 měsíce (stejně jako rekonstruovaná koupelna), byl instalován podle návodu. Vyreklamovali jsme spotřebič a internetový obchod onlineshop.cz nám nyní nabízí vrácení peněz nebo novou sušičku.

Máme právo se dožadovat další finanční kompenzace? Pojišťovna bohužel neuhradí celou rekonstrukci, která je nezbytná. Děkuji, Evelína.

 

ODPOVĚĎ:
Na Vámi popsaný případ je platnou právní úpravou výslovně pamatováno, a to v té části občanského zákoníku, která se věnuje škodě způsobené vadou výrobku (§ 2939 a násl. občanského zákoníku).
Konkrétně dle § 2939/1 občanského zákoníku platí, že:
„Škodu způsobenou vadou movité věci určené k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje … nahradí ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil … a společně a nerozdílně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem. “
Je vhodné dodat, že společně a nerozdílně s osobami uvedenými v citovaném odstavci odpovídá za škodu i ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci svého podnikání. V této souvislosti ještě dodávám, že pokud by se nedařilo určit, kdo je výrobcem sušičky, může být pomocně aplikováno pravidlo zakotvené v § 2940 občanského zákoníku.
Na výrobce předmětné sušičky, popř. na toho, kdo Vám tuto sušičku prodal se tedy můžete obrátit s výzvou k náhradě vzniklé škody (a to ve výši, která nebude kryta Vámi zmiňovaným pojištěním). Výši této škody je zapotřebí přesně vyčíslit, stejně jako je nutné prokázat, že sušička byla vadná a ke škodě došlo v příčinné souvislosti s touto její vadou (vzhledem k tomu, že prodejce Vaší reklamaci uznal, nemělo by být prokazování vadnosti sušičky příliš obtížné).
Co se týče rozsahu náhrady vzniklé škody, je nutné vyjít z § 2939/3 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla …“
V současné chvíli Vám proto doporučuji:
- co nejdříve ukončit šetření pojistné události (aby bylo zřejmé, jak vysoké pojistné plnění Vám bude pojišťovnou vyplaceno),
- obrátit se na výrobce/dovozce/prodejce sušičky s výzvou k náhradě vzniklé škody (upozornění na to, že se budete náhrady škody domáhat, můžete zaslat již nyní, přičemž výši požadované náhrady doložíte později – abyste předem zjistila názor výrobce/dovozce/prodejce sušičky).
Pakliže by se výrobce/dovozce/prodejce sušičky k náhradě škody neměl, nezbylo by Vám, než se v této věci obrátit na advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva), s jehož pomocí bude možné započít s vymáháním náhrady škody právní cestou.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.