Počet stránek ve webu: 43.307

škoda způsobená vadou výrobku