Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podepsala jsem smlouvu - zájezd s CK Nomád s. r. o. Termín 9.6. -13.6. 2020 destinace Petrohrad. V lednu 2020 jsem uhradila zálohu ve výši 2x 5.080 Kč a komplexní pojištění. Vzhledem k současným krizovým opatřením COVID-19 jsem chtěla bezplatně odstoupit od smlouvy. CK mně odpověděla, že zatím zájezd neruší, ale mohu odstoupit dle smluvních podmínek, kde mně budou účtovány skutečné náklady, nejméně storno poplatky.

Storno poplatky:  
- 70-30 dní před odjezdem 35 %
- 29-15 dní 55%
- 14-5 dní 75 %
- 4-0 dní 100%
V platebních podmínkách je uvedeno, že zákazník musí nejdéle 3 týdny před odjezdem doplatit zůstatek ceny zájezdu t. j. 2x 15.000 Kč. V případě nedodržení termínu úhrady zájezdu je CK oprávněna zrušit jeho účast bez dalšího upozornění, zákazník v tomto případě uhradí náklady spojené se zrušením cesty - storno poplatky. Můžete mně, prosím, sdělit, zda doplatit zůstatkovou cenu zájezdu? Opravdu se mně nechce zaplatit částku, pokud jsem přesvědčena, že letos (2020) se nevycestuje. CK snad nemůže v této krizové situaci argumentovat nesplnění podmínek, “zákazník neuhradil do 17.5.2020 zájezd“- uplatníme storno poplatky. CK např. oznámí zrušení zájezdu z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností 10 dní před odjezdem / třeba 30.5.2020/. Děkuji s pozdravem Pavlína.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud by stále platil v době termínu zájezdu zákaz cestování či byla cílová země označena za vysoce rizikovou, máte právo od smlouvy odstoupit bez placení storno poplatku či jiných sankcí.
Cestovní kancelář Vám musí vrátit všechny peníze.
Nyní ovšem nelze předvídat, resp. s jistotou určit, zda bude v té době platit zákaz vycestování či nikoliv, zda bude či ne země označena za rizikovou. Proto je cestovní kancelář oprávněna postupovat dle smlouvy a v případě neuhrazení stanovených částek uplatnit sankce.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.